DONATEURWORD LID
#

Doelstelling

De doelstelling van de partij

 

Uit onze statuten:

 

DOEL

 

ARTIKEL 2

De partij stelt zich ten doel bij te dragen aan een medemenselijker, eerlijker, rechtschapener en welvarend Nederland. Daarnaast wenst de partij een doorbreking van de geijkte partij-politiek, onder andere door de invoering van bindende referenda, bindende volksinitiatieven, direct gekozen burgemeesters en e-democracy. Op deze wijze wil de partij bewerkstelligen dat de belangen van de traditionele Nederlanders in de politieke besluitvorming weer vooróp komen te staan en de overheid weer ten dienste staat aan de bevolking ipv andersom.

Hoofddoelstelling van de partij is het bewerkstelligen van een regeringscoalitie in Nederland die als centrumrechts zijnde gezien wordt. De partij zal bij voldoende grootte en mogelijkheden uitsluitend in een dergelijke coalitie deelnemen. Onze voorkeur als voorbeeld is VVD, CDA, 50plus, OPRECHT, JA21, gedoogd door SGP, PVV en FvD.

De doelstellingen van de partij worden nader uitgewerkt in het partijprogramma.