DONATEURWORD LID
#

Ons Manifest

Terug naar échte democratie: van de burgers.

Het verlangen naar verstandig beleid.  Behoud van Nederland.

De overheid bestuurt ons land. Zij probeert zaken te regelen en dingen te faciliteren waarmee zij haar burgers verzorgt en problemen voor ons oplost. Op veel gebieden behoort Nederland daarmee zelfs tot de wereldtop. Dat is fijn. Helaas blijkt echter steeds meer dat er op veel gebieden tekort geschoten wordt. We denken dat we veilig zijn, dat alles goed geregeld is, zelfs voor de verre toekomst, maar dat is niet het geval. Allerlei problemen worden onder het tapijt geveegd. Voorbeelden hiervan zijn te hoge emigratie en immigratie, met onvoldoende integratie alhier, de megalomane superstaat ‘Europese Unie’, globalisering, huisvesting, infrastructuur, veiligheid, rechtspraak, zorg, de betaalbaarheid van het leven, het sociale verzorgingsstelsel en het verdwijnen van de middenklasse.

​​​Dagelijks nemen de gevolgen van deze problemen verder toe. Onze politieke elite negeert de oorzaken en doet aan symptoombestrijding, vaak alleen maar door onze vrijheid nog verder in te perken. Om terrorisme te voorkomen wordt privacy afgeschaft en steden gevuld met betonblokken. Om een gevaarlijk griepvirus tegen te gaan worden mensen bewust angstig gemaakt en worden draconische maatregelen opgelegd, die de volksgezondheid en leefbaarheid op andere vlakken juist geweld aan doet en vele ondernemers het loodje doet leggen.

​De staatsschuld loopt ondertussen volledig uit de hand. Desondanks klinken we ons bezittingen vast aan de zuidelijke schuldenlanden. Voor wie werken we dan eigenlijk? Maar als de bevolking via referenda wil kunnen ingrijpen wordt dat simpelweg afgeschaft. Burgers wordt sowieso niet toegestaan om veel te zeggen te hebben in Den Haag, de échte politieke beslissingsbevoegdheid verdwijnt steeds meer naar de ivoren toren in Brussel. De linkse partijen, inclusief VVD en CDA, kiezen hier doelbewust voor. .

Het schip van staat vaart daarmee langzaam maar zeker verraderlijk water in. Al jaren schreeuwen  populistische partijen machteloos naar de kapitein. Ze benoemen een deel van de problemen, maar komen eerlijk gezegd ook te weinig met realistische oplossingen. Haastig opgezet, steeds fulminerend in de media en met een veel te grote leiderschapscultus trekken ze helaas niet de meest optimale politici aan. Ruziënd vallen ze dan weer uit elkaar, of ze zitten geïsoleerd en tandeloos in de Tweede Kamer.

​Aan de ene kant van de politiek staan dus de coalitiepartijen. Ieder jaar beginnen ze meer op elkaar te lijken. Ze ruilen hun principes in voor macht, en dromen van een alwetende, almachtige overheid die heel Europa bestuurt. Ze vinden het geen probleem om onze vrijheid, onze soevereiniteit en ons belastinggeld hiervoor op te offeren. Aan de andere kant staan gefrustreerde populisten te roepen, op of over de rand van het betamelijke. Om maar gehoord te worden. Maar er verandert niks.

​Het is geen wonder dat zoveel Nederlanders zich afwenden van de politiek. Er zijn voor hen nauwelijks opties om de overheid bij te sturen. En hoeveel politici zijn er nog eerlijk? En dienen echt het algemeen belang van Nederland en de Nederlanders? Weinig...

​OPRECHT wil het werktuig zijn van de burger die zich in het bovenstaande herkent. Rechts van het midden, als een nieuwe oude Wiegel/Bolkestein-VVD gemixed met Lubberiaanse CDA-ers, willen we streven naar een samenleving waar de overheid weer een middel voor de vrije en veilige burger is in plaats van andersom. Waar vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plichten hand in hand met elkaar gaan. En waar we met zijn allen goed nadenken waar Nederland heen moet, maar thans gaat. Hoeveel inwoners willen we bijvoorbeeld hebben in 2050? En 2100? 18, 20, 25 miljoen? De VN wil dat laatste maar hebben we daar zelf ook nog wat over te zeggen? Zijn die laatste twee getallen leefbaar?  Prettig? Beheersbaar? Wij denken van niet. Blijft de verzorgingsstaat bijvoorbeeld wel overeind? Hoe zal het politieke bestel zijn? Wie beslist er over Nederland? Die vragen blijven onbeantwoord. Terwijl regeren altijd bedoeld is als vooruitzien..

​Onze nieuwe politieke partij stelt vragen én geeft antwoorden. Op een breed vlak. Willen we bijvoorbeeld onze cultuur en dus onze identiteit behouden? Willen we een prettige leefomgeving? Waar wij, en ook onze (klein)kinderen nog, in veiligheid en positieve sfeer kunnen werken, wonen, ontspannen. Waar de burger zich kan ontplooien. Maar ook méédoet. En de verhouding belasting betalen en de voordelen daarvan terug ervaren, een eerlijke is.  

Dit alles leidt voor ons o.a. tot de volgende uitgangspunten:​

  • de vrijheid van burgers, zowel in woord, daad, als economisch, mag niet geschonden worden. Er mag geen censuur zijn en geen verschijnselen van autoritarisme.

  • de burger moet daarom de overheid terug kunnen fluiten door middel van petities en referenda. En een stevige Ombudsman en Klokkenluidersstichting tot hun beschikking hebben.

  • de macht van de overheid moet dichter bij de bevolking blijven. Er moet geen gecentraliseerd bestuur zijn die losgezongen van de burgers in een stolp zit.

  • de overheid moet zich in sommige gevallen terugtrekken en zaken aan burgers overlaten, hen daarbij dan financieel ondersteunen. Minder wantrouwend en bepalend, burgers kunnen sommigen dingen ook gewoon zélf.

  • de overheid moet te allen tijde zorgen voor veiligheid en ondersteuning van de burgers. Dat is hun kerntaak. Zij moeten een dienstverlenende instelling hebben. We willen geen overheid met machtshonger en/of bedisselzucht.

  • de verzorgingsstaat moet ook in 2050 en daarna nog overeind blijven. Daar moet nú al verstandig beleid op gevoerd worden. Burgers moeten gestimuleerd worden financiële buffers aan te leggen. Dat moet dan ook wel mógelijk zijn. De dagelijkse kosten van het leven zijn nu te hoog.

​En dus willen we stoppen met globalisme en immigratie, een halt toebrengen aan het toenemende socialisme/communisme, en stoppen met natuurwetten te willen omgooien. We willen geen bizarre zaken door onze strot geduwd krijgen, niet afgeven op onze historie, onszelf niet kleineren. We willen trots blijven zijn op Nederland. Onze voorouders dankbaar zijn. We willen dat gerespecteerde waarden van onze algemene beginselen overeind blijven zoals de gelijkheid van man en vrouw, échte democratie en vrijheid van meningsuiting. Onze tolerantie en vrijgevigheid moet niet misbruikt worden.

Een nieuwe politieke partij, vlak naast het midden en niet op de flanken, kan een breed draagvlak verwerven, en dus het beste middel zijn om zekerheden te behouden en eventuele verbeteringen te bewerkstelligen. Mits goed georganiseerd, met een aansprekende voorman/-vrouw. We hebben gezien dat het gemakkelijk is een partij te creëren die oproept tot verandering, maar dat het veel moeilijker is om zo’n partij tot een beschaafd democratisch en kwalitatief hoogwaardig succes te maken, vanaf het laagste tot en met het hoogste (bestuurs)nivo. Zeker op de lange termijn.

​Het beleid dat wij willen toepassen op Nederland zullen wij dan ook vast en zeker in onze eigen partij laten gelden. Dus geen oppermachtig gecentraliseerd bestuur op basis van één sterke man, zonder advies- en correctie-mogelijkheden van experts en leden. En dus ook geen leiderschapscultus, maar juist ruimte voor kritiek en input van de leden. We willen niet elitair zijn. Gewoon gezond verstand gebruiken is goed genoeg. Korte lijnen. Inspraak.

​Wij wijzen verder iedere vorm en uitlating van racisme, fascisme en antisemitisme af. We willen geen leden of leiders die een verleden hebben in bedenkelijke activiteiten of uitlatingen.