DONATEURWORD LID
#

1. Michael Ruperti

Ede.

Mijn naam is Michael Ruperti. Ik ben geboren in Amsterdam, woonachtig in Ede, advocaat en trotse veteraan.

De vrijheid van meningsuiting, vereniging, demonstratie en onze privacy worden steeds verder aangetast door een bemoeizuchtige overheid, die nieuwe en bestaande regelgeving misbruikt om onze verworven vrijheden en grondrechten in te perken.

De politieke en ambtelijke elites verspillen vanuit ivoren torens ons belastinggeld en verkwanselen onze vrijheid en culturele identiteit. Elke vier jaar mogen we luisteren naar loze beloftes, waarna de communicatie met de burger na de verkiezingen alweer snel verstomt.

Intussen is er sprake van een ongebreidelde immigratie, doorgeschoten tolerantie en misplaatst grachtengordel-idealisme, waardoor de Nederlandse cultuur, normen en waarden steeds meer vervagen.

De EU is niet het economische voordeel geworden dat ons werd voorgehouden, maar een institutioneel gedrocht dat onze identiteit en soevereiniteit inperkt. Miljarden euro’s aan Nederlands belastinggeld worden aan kwakkelende buurlanden en duurbetaalde baantjesjagers gespendeerd en de euro is voor ons Nederlanders minder waard dan ooit.

In Nederland doet iedereen mee en heeft iedereen rechten. Maar we hebben ook de verplichting om een steentje bij te dragen aan de samenleving én te werken aan een veilige toekomst en omgeving voor de generaties na ons. Waarbij we ons niet hoeven te schamen voor onze culturele identiteit.

Nederlanders zijn van nature tolerant, maar hier wordt misbruik van gemaakt door mensen en ideologieën die zich weigeren aan te passen. Mensen hierop aanspreken, sterker nog: deze mening ventileren, wordt al snel afgedaan als racisme en discriminatie. Ik ben tegen polarisatie en ik sta oprecht voor verbinding. Daarvoor is wel nodig dat men allereerst accepteert dat wij Néderlanders zijn en onze wetten en normen en waarden dienen te respecteren.

Mensen en geloofsrichtingen die een bedreiging vormen voor onze veiligheid en democratische rechtsstaat zijn hier niet op de goede plek. Daarom is in ons land voor religieus fundamentalisme en nationalistisch en ideologisch fanatisme geen plaats. Niet op scholen, niet in religieuze en openbare gebouwen, niet in de publieke ruimte en niet in ons straatbeeld. En ook niet op internet en sociale media.

Nederlanders zijn ondernemend en innovatief. Bevorder daarom het ondernemersklimaat en zorg er juist nu voor dat zij ondernemend kunnen blijven. We moeten nú alle zeilen bijzetten om een doorstart voor de ondernemers die keihard zijn getroffen door de coronamaatregelen te realiseren.

We moeten eerlijke keuzes maken. Een euro kan maar één keer worden uitgegeven. Stop dus de ongebreidelde immigratie. Geef geen geld uit aan onrealistische klimaatplannen. Werk aan een veilige leefomgeving. Breng de gezondheidszorg weer op orde en voorkom daarmee ook een volgende crisis. Laat hard werken weer lonen. Beperk de rol van de overheid en geef de burger meer inspraak.

Besteed ons belastinggeld allereerst om orde op zaken te stellen in eigen land: aan onze cultuur en leefomgeving, aan de ondernemers, aan de zorg voor onze ouderen en onze kinderen, aan de zwakkeren in de samenleving die buiten hun schuld in armoede moeten leven. Waardeer ook meer onze zorgverleners, onze militairen en veteranen, van alle geüniformeerde beroepen. Mensen die hard werk(t)en om ons de juiste zorg en een veilige leefomgeving te bieden.

Oprecht sta ik voor onze individuele en economische vrijheden, culturele identiteit en beperking van de staatsmacht. OPRECHT is een partij van en voor de mensen die van Nederland houden. Als lijsttrekker zal ik voor úw belangen opkomen en úw rechten met hand en tand verdedigen.

Ons programma is goed uitvoerbaar. Geen warrige oneliners, geen gelikte rekenmodellen, maar op de praktijk gerichte oplossingen voor de problemen die op dit moment in ons land spelen.

Onze kandidaten op de lijst hebben maatschappelijk hun sporen ruimschoots verdiend, kennen de werkvloer én durven hun nek uit te steken. Geen carrièrepolitici. Geen ego’s die rollebollend over straat gaan. Die hebben we al genoeg. We gaan met mensen die echt de mouwen weten op te stropen ons land weer op orde brengen.

U bent aan zet. Stem 17 maart OPRECHT.

Wilt u met mij kennismaken, dat kan via een aantal artikelen en links:

https://www.youtube.com/watch?v=NRhLN9daNHA&feature=youtu.be

https://actueelnieuws.org/interviews/interview-met-michael-ruperti/

 

Michael Ruperti, zijn militaire DNA, politicus en Advocaat (deel 1):

https://www.youtube.com/watch?v=tUQ0ZOWPaSo&feature=youtu.be

Michael Ruperti, o.a. over het racisme debat, kamerleden en de rol van de politiek (deel 2)

https://www.youtube.com/watch?v=E3Smby9sGMM&feature=youtu.be