DONATEURWORD LID
#

13. Richard Zijlstra

Wommels (Fr.)

Ik ben Richard Zijlstra. Geboren en getogen in Fryslân. (Spreek en schrijf ook Fries). Ik wil mijn politieke inzet toepassen voor alle burgers in geheel Nederland. Ik hecht uitermate veel waarde aan het gelijkheidsbeginsel vanuit humanitaire overweging. Religie en andere persoonlijke voorkeuren voor geestelijke invulling is conform de Grondwet voor mij uiteraard belangrijk, maar mag geen dominante invloed hebben op de samenleving.

Inhoudelijk wil ik mij vooral richten op de technisch inhoudelijke aspecten vanuit de wet- en regelgeving op de vraagstukken:

  • Overheid & ICT,
  • Klimaat en Energie
  • Ruimtelijke Ordening Omgevingswet
  • Europees Milieubeleid.

Deze vakgebieden sluiten volledig aan bij mijn opleiding als Civiel Ingenieur, Technisch Planoloog met Ruimtelijke bestuursrecht, Europees Milieurecht en toepassingen van Geografische Informatie Technologie als beleidsanalyse en doorrekeningen aan de Rijks Universiteit Groningen. In mijn professionele loopbaan heb ik hier 25+ jaar aan ervaring in deze vakgebieden ook bij Ministeries en Overheidsorganisaties. Zie ook: https://www.linkedin.com/in/rszijlstra/

Maar ok, nu even naar invulling van mijn rol als politicus in de 2e kamer: Controle op de macht! Dat is essentieel. Inhoudelijke toetsing van voorstellen beleid vanuit de rationaliteit. Doorvragen waarom bepaalde transities in gang zijn gezet. Verder en dieper nadenken over waarom inhoudelijke rationele analyses niet zijn of worden toegepast. Is de inhoudelijke waarheid gevaarlijk voor een ‘geheime’ of ‘dubbele’ agenda? Welke agenda’s worden via (geheime) lobbyisten uitgezet? Ja, dat zijn er nogal wat. In Den Haag speelt zich een schimmige wereld af achter de schermen! Dit moet verdwijnen! Lobbyregister moet worden toegepast om zicht te krijgen hoe parlementariërs worden beïnvloed.

Geen beleidsvoorstellen, of nog erger maatregelen zoals de avondklok, zonder adequate maatschappelijke en financiële onderbouwing! Dit is een ernstige en gevaarlijke tendens in de huidige politiek die grote gevolgen kan hebben voor de vrijheid van het volk. Ook vrijheid van meningsuiting is essentieel in een parlementaire democratie. Deze staat nu in deze tijd ernstig op het spel. Daar maak ik mij sterk voor om de belangen van de kiezers op de partij, en alle andere inwoners van Nederland via OPRECHT.NU te ondersteunen.

Gezond verstand zal zegevieren. Gebruik het zoveel mogelijk. Blijf kritisch nadenken en denk na over waarom bepaalde antwoorden op gestelde vragen in de politieke arena worden gegeven. Dat is vooral nu essentieel in de parlementaire democratie in Den Haag!

 

Waar wil ik mij hard voor maken? :

  1. Bestuurlijke vernieuwing stimuleren in de gehele Overheid. Ook opfrissing van totale toplaag van management bij de Overheid moet worden overwogen, 1x in de 4 jaar na 2e kamer verkiezingen. Directe democratie via referendum toepassen.
  2. Ruimtelijke Ordening, Woningbouw, Energie en Klimaat, vanuit demografisch perspectief moet leidend worden in de invulling voor toekomstig Nederland, in combinatie met de ‘Hanze 10’.