DONATEURWORD LID
#

16. Maurice Vissers

Breda.

Beste mensen,

Mijn liefde voor dit vaderland is groot en daar heb ik hard voor gestreden. En ik blijf bereid om voor dit land te strijden!
Ik wil en kan niet aanzien hoe bestuurlijk vele grondrechten worden geschonden door wanbeleid en doofpotcultuur. 

Hele groepen in onze maatschappij worden slecht bejegend of compleet vergeten als het aankomt op Corona steun- en compensatieregelingen. Ik praat dan over en voor bikers, veteranen, reizigers, tattoo artiesten/ondernemers, starters en nog vele andere groepen. 
De toeslagaffaire rondom de Belastingdienst is slechts één van de vele voorbeelden dat de menselijke maat totaal weg is en er niet meer normaal na- en meegedacht wordt met mensen. Hetzelfde geldt voor de heksenjacht op motorclubs of het uitsterfbeleid voor woonwagenbewoners.

Als militair, zie ik bij Defensie al jaren een hoop frustratie. Frustratie doordat politieke besluiten er niet aan bijdragen dat Defensie in staat is haar grondwettelijk hoofdtaken uit te voeren. Ondanks dit, blijft het moraal binnen Defensie hoog en zullen we als militairen blijven leveren. Ook op persoonlijk vlak heb ik dit aan den lijve ondervonden; sterker nog, ik ondervind het nog dagelijks. 

Strijden kan op verschillende manieren. Fysiek als militair, maar ook als volksvertegenwoordiger, met woord en daad. Als je niks doet, gebeurt er ook niks. Samen met lijsttrekker Michael Ruperti wil ik hier aan bijdragen. En daarom grijp ik die kans!
Geef ons die kans om dichter op het vuur te zitten en de stem van het volk te laten horen.
Mensen die mij kennen of meemaken, weten waar ik voor sta. Als je jezelf ook kan vinden in onze speerpunten, stem dan op mij;
Maurice Vissers
Nr.16
OPRECHT