DONATEURWORD LID
#

8. Ferdinand vd Zande

Oostvoorne.

De nummer 8 op de lijst van OPRECHT is Ferdinand van de Zande (1983). Ferdinand is geboren en getogen op het eiland Voorne-Putten en groeide tot zijn tiende levensjaar op in Brielle, een historische stad onder de rook van Rotterdam. Daarna verhuisde hij naar het meer landelijke Westvoorne. Ferdinand is opgegroeid in een grote, warme en liefdevolle Nederlands-Indische familie. Een echte ondernemersfamilie.

Al vroeg ging Ferdinand mee met zijn oom naar diens bedrijf, een importeur/exporteur van autobanden. Daar is niet alleen zijn interesse gewekt voor de IT & auto’s, maar ook voor het ondernemerschap. Zijn familie was dan ook niet verbaasd, dat Ferdinand al op jonge leeftijd startte als zelfstandig ondernemer. Hij is nog altijd ondernemer, een IT-consultant in hart en nieren. Managen, het overzicht bewaren, denken in mogelijkheden en het zoeken naar en vinden van oplossingen zit hem in het bloed. Een man met een échte ‘can-do-mentaliteit’. Daarnaast is hij lange tijd gedetacheerd geweest als leidinggevende in de IT bij onder andere het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De omgeving van Den Haag is hem dan ook niet vreemd.

Toen hij gevraagd werd om op de lijst te komen van OPRECHT, hoefde hij daar niet lang over na te denken. In zijn vrije tijd houdt Ferdinand zich al jaren bezig met maatschappelijke vraagstukken. Zijn kennis over de politiek, zowel nationaal als mondiaal is breed. Als Ferdinand zich ergens in verdiept, dan doet hij dat grondig en dat is één van de redenen waarom hij zich met volle overtuiging wil inzetten voor een beter Nederland voor alle mensen. Ferdinand is een verbinder pur sang. Hij wil zich hard maken voor de belangen van alle inwoners van Nederland, van jong tot oud. Het mooie is dat Ferdinand niet kijkt naar arm of rijk, groot of klein, een andere huidskleur of niet, of welk geloof iemand uitdraagt. Het gaat hem om de mens zelf, om het hart. Hij wil voor iedereen in Nederland een beter toekomstperspectief, maar vooral dat de Nederlandse burgers daadwerkelijk weer gehoord worden in Den Haag.

Ferdinand houdt van oprechtheid en is direct in zijn communicatie. Hij is wars van betutteling en wil de burger meer inspraak geven in overheidsbeslissingen. Een overheid die zich richt op haar kerntaken en opkomt voor de burgers. De macht van de Europese Unie (EU) gaat ten koste van de portemonnee, de vrijheid en de zelfstandigheid van de Nederlanders. Boeren wordt het vrijwel onmogelijk gemaakt hun vak te kunnen blijven uitoefenen. De zorg is de afgelopen decennia volkomen uitgehold. De ouderen krijgen niet de zorg en de aandacht die ze verdienen. Ook Nederlandse jongeren en starters op de woningmarkt moeten een eerlijke kans krijgen. Hij is erg begaan met de jeugd, zij hebben de toekomst.

Nederland moet weer een veilig land worden, waarbinnen alle inwoners zich prettig voelen en die weer vertrouwen krijgen in onze Overheid, met een goed perspectief voor de toekomst en onze pensioenen. Ferdinand wil er zijn voor alle Nederlanders om weer het vertrouwen in de overheid terug te krijgen. Hij is tegen de ‘Green Deal’ vanuit de EU, het afschaffen van het gasnetwerk en talloze bomen onnodig te kappen en op te stoken als biomassa of te vervangen door windmolens. Dit gaat ten koste van het milieu en de natuur en het kost onnodig veel geld, waar de Nederlander uiteindelijk voor op zal moeten draaien.

Omdat Ferdinand opgroeide in een hechte familie waarvan de wortels liggen in de Gordel van
Smaragd, hecht hij sterke waarde aan het behouden en het doorgeven van de Nederlandse en Indische cultuur en familietradities. Zijn beide opa’s hebben voor Nederland gestreden in voormalig Nederlands-Indië. Zijn opa Van de Zande heeft als marineman gevochten ten tijde van de slag in de Javazee. Daarna heeft hij de gruwelen van de Jappenkampen overleefd en eveneens het vallen van de atoombom in Nagasaki (Japan).

Dit verklaart direct zijn betrokkenheid met de Indische kwestie en de vele militairen en veteranen die voor de vrijheid van ons land gestreden hebben. Opdat we weer de saamhorigheid terugkrijgen in ons land en samen kunnen werken aan een meer OPRECHT Nederland waar we trots op mogen zijn. Dat is waar Ferdinand voor staat en voor gaat!