DONATEURWORD LID
#

Erik Verbrugh

Woerden.

Uitgangspunt t.a.v. Europa:  Samenwerking: Ja -  Superstaat: NEE.

Mijn naam is Erik Verbrugh en mijn woonplaats is Woerden. Ik ben van mening dat, ook ihkv vrijheid van meningsuiting als één vd pijlers van de democratie, een ieder recht heeft op zijn eigen opvattingen en dat volwassen burgers in een normale maatschappij dat uitgangspunt behoren te hanteren en ten opzichte van elkaar moeten respecteren.
 
Moedeloosheid maakt zich in deze lockdown van velen in meer of mindere mate meester. Uitzitten en volhouden en er maar het beste van proberen te maken lijkt de enige weg. Maar in de huidige situatie vrees ik dat het op termijn allemaal nog veel erger wordt.
Dus geen fraaie beloftes zoals gebruikelijk vlak voor de verkiezingen van onze kant. Maar Oprechtheid.
 
Als hoofdoorzaak van de huidige crisis zie ik het acteren van (centrale) banken die een ware Revolutie ontketenen door steeds meer onvoorstelbaar hoge schulden te creëeren. Schuld maakt burgers afhankelijk en gehoorzaam.
 
In deze zeer zware economische crisis - waarbij de huidige beurskoersen niets te maken hebben met de reële economie - staat de wereldwijde schuldeneconomie op springen. O.a. onder aanvoering van het World Economic Forum (WEF) willen de bancaire autoriteiten via de mondiale introductie van digitaal geld het geldstelsel fundamenteel veranderen en tegelijk verstrekkende controle uitoefenen op het gedrag van burgers. Lagarde (ECB) houdt een vurig pleidooi voor invoering van een digitale euro en eigenlijk gelijktijdige afschaffing van cash geld. De Fed in Washington wil hetzelfde evenals The Bank of Japan en The Bank of England terwijl China op dit pad al veel verder is.
Uitgesproken slecht nieuws ook voor de Nederlandse kiezer: Dit gaat burgers heel veel pijn doen. Wij winden er voorafgaand aan de verkiezingen geen doekjes om en waarschuwen nadrukkelijk voor alle fraaie maar onrealistische berichten van de kant van de ECB en de EU.
 
Het steeds verder onnodig en disproportioneel beperken van burgers op basis van Covid19 biedt overheden een geschikte basis op grond waarvan de weg naar de door het WEF voorgestane NWO bewandeld kan worden en waarin alle bezit afgeschaft zou moeten worden (!).  Complete communistische waanzin waarin ook de huidige Nederlandse minister president Rutte zich binnen het WEF wentelt zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te geven.
Allemaal omdat de mondiale schuldeneconomie op springen staat en de dollar zijn functie als wereldreservemunt dreigt te verliezen. Als dat gebeurt zorgt de extreem dramatische Amerikaanse staatsschuld er voor dat Amerika dan een derde wereldland wordt.
En dat kan niemand zich voorstellen.
 
Hoewel ik mijn hart vast houd voor deze Great Reset hoop ik net als veel anderen dat we zsm weer terug gaan naar normaal! Maar ik ben er allerminst gerust op.
 
Wij willen dit onontkoombare zeer ingrijpende drama niet verzwijgen tot na de verkiezingen. Na twee decennia 'eurobedrog' is het hoog tijd voor OPRECHT(heid).
 
Ik ben langdurig politiek/organisatorisch actief geweest als beleidssecretaris in de logistiek. Daarnaast was ik actief als secretaris van de werkgroep Taal en Taalbeleid van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), afgevaardigde van de vakcentrale Unie-MHP en in kerkelijk verband.
 
Erik Verbrugh

Twitter: @Classicon2