DONATEURWORD LID
#

Jan Rhebergen

Zoetermeer.

 

1 Over Jan Rhebergen:


Persoonlijk: 57 jaar, geboren in de Achterhoek, getrouwd, twee kinderen, Christen.
Professioneel: Elektrotechnisch Ingenieur (TUD) / Data Scientist (UCSD).
Ervaringen: Buitenland, jeugd deels in Zuid-Afrika, Duitsland expat plaatsing, diverse onbezoldigde maatschappelijk bestuurlijke functies.
Werk: ca. 11 jaar wetenschapper bij TNO, ca. 11 jaar technisch/wetenschappelijk expert bij Defensie.
Politiek: Conservatief, met wat liberale trekjes en op bepaalde onderwerpen misschien zelfs progressief.
Volgens anderen: Niet van de platgetreden paden. Soms onconventioneel en non-conformistisch. Zeer creatief.
Belangstellingen: Wetenschap en Techniek, Open-Source/Open-Standards, China en Japan, Muziek en Natuur.


Motivatie: De positionering van Oprecht en de huidige politieke situatie bieden een mogelijkheid voor doorbraak op rechts. De moedige actie waarin Oprecht zich in het krakeel stort wil ik ondersteunen. Bovendien ben ik van mening dat er meer Beta’s in de tweede kamer zouden moeten komen (of überhaupt bij de overheid). Als dat dan toch moet/kan, laat dat mij dan zijn! Sapere aude!


2 Over Onderwerpen


Wetenschap, Techniek, Innovatie, Onderwijs
Veel en veel meer dan tot dusver moet Nederland hier op inzetten. Kennis verwatert en verlies je makkelijk en is lastig weer op te bouwen. Kwalitatief goed onderwijs op alle niveaus is essentieel hiervoor. Het ophemelen van YouTube sterren en rappers op het jeugdjournaal (waar lagere school klassen veel naar kijken) helpt hier niet bepaald bij (stop dat in een entertainment programma). Geen geld weggooien aan fysiek en praktisch onmogelijke zaken zoals Hyperloop concepten (hoe verlokkelijk het ook klinkt).

Energie & Klimaat

Nederland is meer gebaat bij klimaat adaptatie dan mitigatie. Daar moet dan ook de focus liggen. Als ’t beide kan is het mooi meegenomen. Allergisch voor klimaathysterie.
Oplossingen liggen voor het grijpen behalve als je kernenergie taboe vindt. Over het kernafval-probleem heb ik een wetenschappelijk stuk geschreven:

https://www.linkedin.com/pulse/nucleair-afval-vraag-antwoord-jan-rhebergen/

Defensie

Alle krijgsmacht delen moeten voldoende sterk zijn en degelijk materieel hebben. Sterk moderniseren door stevige investering richting 2% NAVO norm. Benut hiervoor ook overlap op gebied van techniek en innovatie. Op bepaalde thema’s samenwerking zoeken met partner landen.

Economie

Herbeschouw de rol van de publieke sector/overheid om er voor te zorgen (stimuleren) dat groei innovatie (en kennis) gedreven is. Maak gebruik van missie of thema georiënteerd beleid. Doe meer dan alleen beleid maken.