DONATEURWORD LID
#

José Imlabla

Apeldoorn.

1  Persoonlijke informatie

Mijn naam is José Imlabla. Ik ben Gestalttherapeut en afgestudeerd op het thema ‘transgenerationeel trauma 1e en 2e naoorlogse-generatie Molukkers in Nederland oftewel veteranen’. Als kleinkind van twee KNIL ‘Ambonezen’ veteranen heb ik van dichtbij het trauma, de pijn en het leed van de 1e en 2e generatie meegemaakt. Eén opa leed aan een zware vorm van PTSS. De andere opa leed aan ernstig heimwee en hartzeer. Want hij moest ook zijn oudste, tweejarige dochter achterlaten op de Molukken nadat hij op militair bevel naar Nederland verscheept werd; tijdelijk voor maximaal zes maanden. Dit werd voor mijn grootouders levenslang. Ik ben opgevoed met het psychisch lijden van mijn ouders en grootouders.

 

2  Waarom sta ik op de lijst van OPRECHT?

Ik sta op de lijst van OPRECHT omdat OPRECHT mij een prominente plek heeft gegeven als eerste vrouw op de kandidatenlijst op nummer 4. Om op deze manier te kunnen toe werken naar een oplossing van het KNIL ‘Ambonezen’ dossier. Als Gestalttherapeut en vanuit mijn eigen achtergrond kan ik een beter plan presenteren ten aanzien van de zorg problematiek wat ik belangrijk vind.

Het Veteran & Family Care programma is een nieuw zorgplan samengesteld door drs. Rob Remie van Dolderman Letselschade Advocaten Utrecht en Frontman van Stichting Maluku4Maluku Leo Reawaruw, beiden veteranen. Dit zorgplan moet worden ingezet voor alle geüniformeerden zoals veteranen, politie én zorgpersoneel zoals IC personeel en hulpverleners. Vooral in deze coronacrises en de periode erna.

 

3  Wat ik belangrijk vind in de Nederlandse politiek?

Wat ik belangrijk vind in de Nederlandse politiek is dat er openheid van zaken dient te worden gegeven. De toeslagen affaire is het bewijs dat de overheid en het ambtelijk apparaat te bureaucratisch, stroperig en traag is en niemand de verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast dienen de verantwoordelijken onmiddellijk uit hun functie gezet te worden.

De afgelopen tien jaren is er teveel bezuinigd in de sectoren zorg, politie en defensie. We hebben deze belangrijke beroepen in deze sectoren hard nodig. Waarom? Omdat men dit nu terug ziet in de huidige coronacrisis. De komende jaren moet in deze sectoren veel meer geïnvesteerd worden. Veiligheid op straat vind ik als vrouw en voor een ieder heel belangrijk.

 

4  Waarvoor ik mij wil hard maken?

Onderwerp 1:

Het zorgpersoneel en de politie hebben op het moment een zware tijd vanwege de coronacrisis. Ze werken met een onderbezetting en er is een groot personeelstekort. De werkdruk is erg hoog. Dit resulteert in een hoog ziekteverzuim waardoor de druk op de andere collega’s ligt.

Ik wil mij inzetten voor alle geüniformeerde beroepen en het zorgpersoneel die het zwaar hebben en te lijden hebben onder de coronacrisis en/of last hebben van werkgerelateerde klachten.

Onderwerp 2:

Ik ga mij absoluut hard maken voor alle KNIL veteranen specifiek de KNIL ‘Ambonezen’ veteranen en hun nazaten om samen ervoor te zorgen dat we het oude KNIL dossier na 70 jaar Molukkers in Nederland kunnen afsluiten. Dit betekent dat de ‘Ambonezen’ KNIL veteranen op materieel (openstaande militaire ereschulden) en immaterieel (zorg en nazorg) gebied worden gecompenseerd. Zodat we kunnen bouwen aan een nieuwe toekomst. Gezien de veteranenstatus van de KNIL ‘Ambonezen’ wil ik tevens ervoor zorgen dat het KNIL ‘Ambonezen’ erfgoed (de Molukse wijken, gebedshuizen en wijkgebouwen) eigendom blijft van de KNIL ‘Ambonezen’ veteranen en hun nazaten in Nederland.

Maar, zeker ook voor alle veteranen van welke bevolkingsgroep dan ook die onder de Nederlandse Krijgsmacht hebben gediend. Hiervoor dient tevens materiële en immateriële compensatie te komen. Voorbeelden zijn: Nederlands-Indië, de missies Korea, Libanon, Dutchbatt III, Srebrenica en de Special Forces; Korps Commando Troepen en Korps der Mariniers.