DONATEURWORD LID
#

Robert Brunke

Vlissingen.

56 jaar, zelfstandig ondernemer, politiek actief en maatschappelijk zeer betrokken, wil een sociaal rechtvaardig land met vernieuwende politiek.

Fractievoorzitter van de politieke partij  ProZeeland, vertegenwoordigd met 2 zetels in de Provinciale Staten van Zeeland.  Burgercommissielid van de POV, een lokale politieke partij te Vlissingen.

Ik zet mij in de Staten al 2 jaar in tegen het klimaatakkoord en de energietransitie. De carbon-footprint schuld-ideologie moet stoppen en plaats maken voor realisme.

Kern-(thorium)energie, aardgas en getijdencentrales zijn onmisbaar voor leveringszekerheid van energie en dat is aan te bevelen i.p.v. zwaar gesubsidieerde windmolens, biomassa en zonneparken, waar gelukkig steeds meer weerstand tegen komt. Alles moet wel haalbaar en betaalbaar zijn voor de burgers en de bedrijven die van de energielevering afhankelijk zijn.

Ik ben sowieso een groot voorstander van inspraak van de burger als het gaat om dwingende maatregelen die vanuit het Rijk of de Provincie worden opgelegd, in dit geval de uitvoering van het klimaatakkoord d.m.v. de RES.

Gaarne licht ik dit even toe:

Wanneer uw huis van het gas af moet dan is er (zoals het nu in het akkoord staat) weinig sprake van betrokkenheid of inspraak, het word je gewoon opgelegd, je moet het financieel zelf maar zien op te lossen.

We moeten volgens Links + VVD/CDA 'van het gas af'', dus we bouwen nu zwaar gesubsidieerde windmolenparken op land en zee, kostbare landbouwgronden zetten we vol met zonnepanelen en we stoken onze bossen op in biomassacentrales. Natuur en milieu offeren we op om zogenaamd het klimaat te redden en dat noemen we schoon en duurzaam. Heel Europa gaat over op aardgas en Nederland doet het in de ban, waar is dat gelijke speelveld? Er is geen gelijk speelveld dus wij staan nu al, voordat het werkelijk al begonnen is buitenspel!

Ik wil dat de inwoners van Nederland zelf mogen beslissen hoe ze hun huis verwarmen of van energie willen voorzien. Dit is een keuzevrijheid en dat is voor ons van grote waarde.

Daarom wil ik mij inzetten tegen het klimaatakkoord zoals die nu aan ons is opgedrongen en die nooit in een verkiezingsprogramma van een politieke partij heeft gestaan. (TK – 2017)

Robert Brunke