DONATEURWORD LID
#

Milieu, Klimaat en Duurzaamheid

Vaak wordt klimaat en milieu met elkaar verward. Milieu betreft de aanwezigheid van vervuilende stoffen in onze leefomgeving. En klimaat betreft de atmosferische processen en de temperatuur op aarde.

OPRECHT is zeer voor een beter en schoner milieu, maar dan niet via miljarden subsidies voor Tesla’s waarin mensen rijden die 4 keer modaal verdienen, windmolens, zonnepanelen in weilanden, etc. Die zorgen nauwelijks voor een beter milieu en onze eigen industrie binnen de EU wordt ermee vernietigd.

Stimuleer het door belastingwetgeving en door bijvoorbeeld juist schone aardgascentrales en zonne-energie te realiseren in onze buurt en in regio´s als Noord Afrika en Oost Europa. Met de helft van het geld brengen we de uitstoot daar met 90% terug, stimuleren we de economie daar, behouden wij onze kennis op het gebied van aardgas en door betere kansen en welzijn daar voorkomen we ook dat die burgers naar ons vluchten. Vier vliegen in een klap voor de helft van de prijs en meer resultaat. Wie kan daar tegen zijn?

Hoe gaan we met onze afvalstoffen om en hoe houden we de natuur mooi? Dit zijn enkele vraagstukken die bij het klimaat horen. Omtrent het klimaat is veel te doen. Vanaf eind 20ste eeuw heeft zich dit zelfs vertaald naar een obsessieve vorm van klimaatbeheersing. De aarde is echter 4,5 miljard jaar oud en het klimaat wordt in grote mate bepaald door de Zon. De mens kan daar maar zeer beperkt iets tegenover zetten. Denk maar aan de hoek tussen aardas en de aardbaan, de verdeling van de werelddelen over het aardoppervlak en de invloed van het broeikaseffect in de atmosfeer.

Met enkele cijfers tonen we dit graag aan. De oceanen bevatten in totaal 37.400 gigaton ‘zwevende’ koolstof, de totale biomassa op het land 2000 tot 3000 gigaton, de atmosfeer 720 gigaton en de bijdrage van de mensheid is slechts 6 gigaton. We moeten dus wel alles in perspectief blijven zien.

Oceanen, land en atmosfeer wisselen voortdurend CO2 uit, dus de extra belasting van het systeem door menselijke activiteiten is uiterst klein. Zelfs een kleine verstoring van het evenwicht tussen oceaan en atmosfeer zou een veel ernstiger stijging veroorzaken dan wat de mens ooit kan produceren.

Temperatuurverschillen op aarde zijn door verschillende factoren vrij normaal. De laatste 10.000 jaar was de temperatuur op aarde, fluctuerend tussen circa 2 graden gemiddeld, altijd al hoger of lager dan nu. De nu optredende klimatologische omstandigheden passen volledig binnen die bandbreedte. Indien je deze mening echter bent toegedaan dan word je al snel voor klimaatontkenner uitgemaakt. Wij kiezen desondanks voor realisme en enige nuchterheid.

OPRECHT kijkt liever naar het milieu. Wij willen niet dat de landschappelijke rijkdommen worden verpest door het aangezicht van honderden windturbines en hectares vol met zonnepanelenvelden. Die velden produceren stroom op het moment dat huishoudens de stroom het minst nodig hebben. In de avond, als je thuiskomt, heb je het meer nodig. In de wintermaanden produceren zonnepanelenvelden vrijwel niets.

Wij zijn van mening dat de vele honderden miljarden die we in Nederland willen uitgeven aan klimaatbeheersing beter kunnen worden uitgegeven aan klimaatadaptatie en een realistischere energietransitie. Het is goedkoper om je in te stellen op de grillen van het weer dan om CO2 uit de atmosfeer te willen halen. De bijdrage van de mens aan alle CO2 op aarde is slechts 4%.

OPRECHT is een groot voorstander van de circulaire economie. Wie kan er nou op tegen zijn om grondstoffen te recyclen en her te gebruiken?

Milieu en Duurzaamheid heeft grote raakvlakken met onze voedselproductie. De PvdD heeft wat dát betreft het dierenwelzijn terecht op de agenda gezet. Ook wij zijn voor meer dierenwelzijn, ook in ons dagelijks leven. Wij vinden het daarom wenselijk om via belastingmaatregelen meer kleinschalige bio-industrie te stimuleren. Een maatregel die zeer goed zou zijn voor de dieren, het platteland en diversiteit, is het verplichten om het hele proces van geboorte, fokken, slachten en verwerken, te laten plaatsvinden in een straal van maximaal 100 km ten opzichte van de consumptie. Nu gaat een varken viermaal de EU door, denk eens aan het effect alleen al daarvan op het milieu.

Maar Nederland moet niet schijnheilig zijn; niet hier zware regels opleggen aan de industrieën, maar wel de goedkope kippen uit de Oekraïne en vlees uit Zuid-Amerika importeren, wetende dat zij zich daar totaal niet aan onze regels houden. Deze houding zie je ook terug bij het energievraagstuk; in Nederland de doelstellingscijfers halen voor biomassa, op basis van de import van hout uit Canada of Letland. Zolang het uit ons zicht is, mag het? Dat is dus niet eerlijk en oprecht.