DONATEURWORD LID
#

De bijna onschendbare overheid

Onderstaande is een fragment uit de verkiezingsvoornemens van de nieuwe partij ‘Oprecht’ met lijsttrekker Michael Ruperti (Ede), advocaat op het gebied van militaire zaken en voorzitter Robert van Gemeren (Zwijndrecht), ondernemer.

De overheid lijkt soms onschendbaar: maken bestuurders fouten dan worden ze gewoon weggepromoveerd. ‘Oprecht’ wil meer financiering voor de Nationale Ombudsman en de Stichting Klokkenluiders.

Wij als burgers hebben nauwelijks nog macht tegen onze overheid. Megalomane plannen gaan altijd vóór en dóór. Willen we de overheid wijzen op fouten of tekortkomingen dan moeten we ons door het bijna ondoordringbare oerwoud dat bureaucratie heet heen worstelen. Een individuele burger wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd.

Bij grove fouten en sterke benadeling van een burger kan deze altijd zijn recht halen bij de rechter. Maar wij hebben geen eerlijke kans tegenover de overheid. De overheid heeft het geld én de middelen om zaken te traineren en ons financieel en op energie uit te roken. Dat heeft de toeslagenaffaire weer eens goed aangetoond..

Dat moet anders. De burger zou het meer moeten kunnen ‘opnemen’ tegen de overheid. Vandaar dat wij het budget voor de Ombudsman sterk willen vergroten. Als we die instantie 20 miljoen extra geven dan kunnen zij veel meer doen. Een telefoontje naar een ambtenaar of overheidsinstelling kan al wonderen verrichten..

Ook willen wij 10 miljoen uittrekken voor de Stichting Klokkenluiders. Het Klokkenluidershuis van de overheid bleek een farce; zij die er zaken aanbrachten, werden soms zelf vervolgd en verre van beschermd. Wij willen dat Klokkenluiders financieel beschermd worden en juridische hulp krijgen.

Beide ideeën geven de burger meer macht om de overheid aan te kunnen pakken. Die moet soms simpelweg een stukje terug haar hok in, zodat de burger meer vrijheid van handelen krijgt.

Door hulp aan beide instanties waar de burger een beroep op kan doen, heeft deze een metgezel in de strijd tegen de overheid. Dit stelt burgers veel beter in staat om de overheid – daar waar nodig – een tik op de vingers te geven.

Bestuurders die structurele of grote fouten maken waar één of meer burgers zwaar de dupe van zijn geworden, mogen niet meer weggepromoveerd worden. In plaats daarvan willen wij dat ze voor enkele jaren juist géén promotie meer krijgen. Dit zal er vaker voor zorgen dat uitwassen van overheidsdienaren voorkomen worden, en ambtenaren in het algemeen nóg netter en eerlijker presteren naar de burger toe.

Neem bijvoorbeeld de penibele situatie van de Groningers door de gaswinning. Ze hebben scheuren in hun huizen en er is instortingsgevaar, maar de overheid traineert en traineert maar. Groningen is blijkbaar slechts een wingewest voor de Randstad. Dat kan écht niet. De overheid toont zich buitengewoon onbetrouwbaar.

Nogmaals: de overheid moet ten dienste staan van de burgers, en hen niet als ‘lastpakken’ of ‘tegenstanders’ zien. Hetzelfde geldt voor de massale bouw van windparken. Dit moet voortaan alleen nog in overleg gebeuren met de lokale bevolking. Zij hebben er immers de lasten van en nauwelijks profijt.

Bron: https://sta-pal.nl/2021/01/de-bijna-onschendbare-overheid/