DONATEURWORD LID
#

Kernafval: nog steeds een probleem of niet?

Opsomming


Kernafval is goed te controleren omdat er zo weinig van is, zeker vergeleken met afval uit andere bronnen
(ordes minder). Bovendien is het afval uit de reguliere gangbare kernreactors (LWRs) nog lang niet uitgeput.
Er wordt namelijk slecht 3 a 4% van gebruikt. Met andersoortige technologie/reactors kan dit verder benut
worden en daarom kan je niet alles meer afval noemen. Het gesloten maken van de nucleaire cyclus is dus
wel degelijk mogelijk. Alles in acht genomen is berekend dat, indien alle elektriciteit wereldwijd met behulp
van kernreactoren opgewekt zou worden, we ’maar’ genoeg zouden hebben voor ca. 300 miljoen jaar. Hiermee
is kernenergie feitelijk een duurzame bron en feitelijk zelfs hernieuwbaar als je bedenkt dat Uranium
continue door de Aarde wordt opgelost in de oceanen1. Kerncentrales zijn bovendien super compact. Een
kleintje zoals die in Borssele (485 MW) komt overeen met ca. 250-500 windturbines op ca. 5 hectare land of
ca. 15 km2 zonnepanelen. Dit spaart dus grondstoffen en ons landschap.

Lees verder: https://www.linkedin.com/pulse/nucleair-afval-vraag-antwoord-jan-rhebergen/