DONATEURWORD LID
#

Corona-exit

Corona – naar een oprechte EXIT-strategie

Op dit moment wordt onze samenleving in de greep gehouden door de kabinetsmaatregelen om zoveel mogelijk de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Probleem hiervan is wat OPRECHT betreft de uitzichtloosheid, het niet krijgen van een perspectief. Dit, terwijl we na bijna een jaar al ontzettend veel meer weten over het virus. De maatregelen worden sinds oktober 2020 echter steeds strenger en meer disproportioneel, terwijl we nu juist meer weten over de risicogroepen en we ons beter daarop zouden kunnen richten. Een groeiende groep artsen en medisch professionals roept op tot gerichtere en dus ook lichtere maatregelen. Het kabinet neemt echter geheel tegendraads juist zwaardere maatregelen. De hele samenleving is vrijwel en uitzichtloos op slot gezet. Dat is geen strategie, maar paniekvoetbal; een ramkoers naar totale schade voor de gehele samenleving.

Kijk naar de maatregelen tot nu toe: de intelligente lockdown is maar voor een paar weken, voor groepsimmuniteit… oh nee, toch niet. We meten het aantal doden, nee, het aantal IC-opnames, nee, het aantal ziekenhuisopnames, nee, het aantal besmettingen, nee, het aantal verwachte besmettingen. Er wordt steeds een andere maatstaf genomen! Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding, oh nee, toch niet. Scholen sluiten. Mondkapjes bieden schijnveiligheid, nee, toch mondkapjesplicht. Testen heeft geen zin bij geen klachten, oh nee, toch iedereen testen. We weten het effect niet van een avondklok, toch een verplichte avondklok. Een gebed zonder einde dus.

OPRECHT biedt een wetenschappelijk onderbouwde en relatief snelle exit-strategie. Ons doel is de hele samenleving en economie op relatief korte termijn weer op gang te brengen. Dit kan door te luisteren naar de verschillende geluiden uit de medische wetenschap. Zo sprak de Nederlandse hoogleraar Jaap Goudsmit, die als viroloog en epidemioloog verbonden is aan Harvard, onlangs in het programma Buitenhof. Zijn conclusie is dat de coronacrisis het sluitstuk is van een falend overheidsbeleid. Daarbij gaf hij klip en klaar aan op welke wijze wij uit deze coronacrisis kunnen komen.

Wij zijn het volledig eens met professor Goudsmit en andere kritische deskundigen dat corona een ernstig virus is, waarbij we vooral alert moeten zijn op de risico’s voor onze ouderen en andere mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, zoals hoge bloeddruk en suikerziekte, vaak gekoppeld aan overgewicht. Deze mensen moeten de nodige zorg krijgen en beschermd worden, voor zover zij daar zelf niet toe in staat zijn.

De huidige nationale gezondheidscrisis is niet veroorzaakt door deze risicogroepen. De oorzaak ligt volledig bij de vorige kabinetten Balkende (CDA) en Rutte (VVD). Onder Balkenende en vooral Rutte is de afgelopen 10 jaren snoeihard bezuinigd op de gezondheidszorg, met als gevolg onvoldoende IC-capaciteit in de ziekenhuizen, minder zorgpersoneel en een desastreuze vermindering van de GGD-capaciteit. Virologen en epidemiologen hebben gewaarschuwd voor de kwetsbaarheid van de zorg.

De maatregelen van het inmiddels aangeschoten, demissionaire ‘coronacrisis-kabinet’ van Rutte, medeveroorzaker van de crisis in de gezondheidszorg, pakken op de lange termijn nog desastreuzer uit.

OPRECHT maakt zich zorgen over de buitenproportionele maatregelen die onze grondrechten inperken. Zo is van de huidige avondklok niet bewezen dat deze een positief effect heeft op de verspreiding van het coronavirus. De avondklok is echter wel een grove inbreuk op onze persoonlijke levenssfeer en bewegingsvrijheid. Uit onderzoeken blijkt tevens dat de lockdown zorgt voor niet meer in te halen leerachterstanden bij onze jonge kinderen. Ook is gebleken dat 80% van de jongeren tegen een burn-out aan zit. Onze ondernemers, vooral in de horeca, liggen aan het schuldeninfuus en gaan, ongezien maar vast en zeker, failliet. Ouderen kunnen hun kleinkinderen amper zien. Mensen met andere ziektes zoals kanker worden minder gezien en behandeld. Doordat mensen in hun bewegingsvrijheid worden beperkt en minder in het zonlicht komen neemt de weerstand af en de gezondheidsschade op lange termijn toe. Daarbij komt ook nog de mentale schade die men oploopt. We koersen dus af op een nationaal trauma, waarvan we nog lang na het onder controle hebben van het coronavirus de schadelijke gevolgen zullen ondervinden.

Het advies van de Gezondheidsraad is om mensen met onderliggende ernstige ziekten boven de 60 jaar te vaccineren. Dit advies wordt niet gevolgd door het kabinet. Het vaccinatieprogramma is een logistieke chaos.

Het huidige demissionaire kabinet heeft een brevet van onvermogen afgeleverd en het is nu de vraag of wij ons in de laatste weken voor de verkiezingen laten verleiden tot een keuze waardoor we op 18 maart weer overgaan tot de orde van de dag.

Professor Goudsmit heeft het volgende gezegd en geschreven:

  • We maken het veel te ingewikkeld.
  • Falend beleid is dat het testbeleid nog steeds niet is opgelost. Tot op heden niet en we zijn al een jaar verder.
  • Dit vaccin is bijzonder werkzaam bij mensen met ernstige ziekten, het werkt minder goed tegen verspreiding van het virus en het ermee besmet raken.
  • Het vaccin dient ter voorkoming van ernstige ziekte.
  • De vaccins zijn allemaal hetzelfde. Ook voor de verschillende varianten zijn ze effectief, want ze werken uitstekend bij ernstige ziekte. Gewoon het advies volgen van de Gezondheidsraad.
  • Aangetoond is dat de besmettingsgraad van het zorgpersoneel laag is. Die hoeven dus niet als eerste te worden gevaccineerd.
  • Hoe sneller we de ouderen en andere risicogroepen vaccineren, hoe sneller we uit de maatregelen kunnen komen.
  • Voorwaarde voor de versoepeling is dat we sneltesten gebruiken ter voorkoming van de zogenaamde ‘superspreaders’.
  • Dit virus is een stresstest voor onze weerbaarheid.

Volgens hoogleraar Jaap Goudsmit is het niet ingewikkeld en daarom wil OPRECHT de volgende maatregelen om uit de coronacrisis te komen:

 

Exit-strategie van OPRECHT

* Er zijn 4,3 miljoen vaccins beschikbaar voor 4,2 miljoen mensen, ouder dan 60 jaar.

* Vaccineren is geen verplichting. Uit onderzoeken blijkt echter dat meer dan 70% van de mensen bereid is zich te laten inenten.

* Geef de risicogroepen de komende twee maanden de eerste prik.

* Tuig de infrastructuur op met behulp van Defensie en zet onze uiterst professionele militairen in ter ondersteuning van de overheid. Onze krijgsmacht heeft de beste organisatie, capaciteit en middelen om dit logistieke vaccinatieprogramma snel en deskundig uit te voeren.

* Richt een infrastructuur in voor sneltesten en testen om de maatregelen te kunnen versoepelen.

* Schaf per direct de avondklok af.

* De huidige lockdown kan gedurende de eerste twee maanden al worden versoepeld. De basismaatregelen van 1,5 meter afstand, handen desinfecteren, zo nodig thuisblijven bij klachten kunnen worden behouden.

* De scholen blijven na de eerste twee maanden geopend. De horeca kan open met inachtneming van de standaardmaatregelen. Met als voorwaarde dat er de eerste twee maanden gewerkt gaat worden met tijdsloten, een beperkt aantal gasten c.q. klanten. Sporten, ook in teamverband moet opgeschaald weer mogelijk worden gemaakt. Bij het bezoeken van evenementen en bij vliegreizen kunnen sneltesten worden uitgevoerd. Defensie en de evenementenbranche kunnen hierbij ondersteunen.

* Geef de risicogroepen vanaf 1 september de tweede prik.

 

Op de lange termijn

Het beleid moet veranderen. De zorgverlening is de afgelopen jaren flink uitgekleed en dát moet zo snel mogelijk verholpen worden. Gesloten ziekenhuizen snel heropenen, de IC-capaciteit uitbreiden is een speerpunt van OPRECHT, zodat deze instellingen berekend zijn op onze vergrijzende bevolking. Ook moet er snel een doorstartregeling voor de ondernemers komen.

We zitten in het “immunoceen” tijdperk. Dit betekent dat de 100 miljard kosten die we uitgeven aan de gezondheidszorg moeten verschuiven naar preventiebeleid. We hebben een Deltaplan nodig voor onze gezondheid, daar moeten we preventief op gaan acteren. Hoe voorkomen we diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht, en verhogen we onze weerstand, zodat we minder vatbaar zijn voor Corona of andere virussen in de toekomst?

Kies dus voor een oprechte exit-strategie en een Deltaplan voor de toekomst.

U bent aan zet. Steun en stem OPRECHT. 17 maart 2021.