DONATEURWORD LID
#

De Toekomst

Nederland in de (nabije) toekomst

Om Nederland ook in 2050 prettig leefbaar te laten zijn, meent OPRECHT dat het belangrijk is om aan de volgende punten aandacht te besteden:

Er moet minder aandacht naar de Randstad en meer naar de leefbaarheid van het platteland. Het Groene Hart mag niet verdwijnen en natuurgebieden moeten beschermd blijven. Er moet kritisch gekeken worden naar de Natura 2000 gebieden.

Het tekort aan woningen kan deels worden opgelost door meer levensfase gericht te bouwen en gebieden goed in te richten. OPRECHT vindt het belangrijk dat Nederlanders vóór gaan bij het krijgen van een woning. Het kan niet meer zo zijn dat kinderen gedwongen tot hun 30e bij hun ouders wonen.

De zorgcapaciteit moet worden verhoogd, onder andere door een flexibele schil te organiseren van reserve-medewerkers. Daarnaast moet de bureaucratie in de zorg verminderd worden, zodat er meer tijd is voor echte zorg. Meer handen aan het bed! De ouderenzorg moet beter worden ingericht met nieuwe initiatieven, waaronder Artificial Intelligence.

Het energievraagstuk moet worden opgelost. Iedereen van het gas af is geen haalbare optie. OPRECHT ziet mogelijkheden in windenergie, wanneer de windmolens op zee worden geplaatst en niet meer op het land. De windmolens zorgen voor te veel overlast voor de omwonenden. Wij willen de mogelijkheden van kernenergie positief bekijken en daarnaast alvast investeren in Thorium.

Nederland moet een autonoom land blijven, onze eigen wetten staan boven die van de EU. Onze eigen kinderen moeten voorrang krijgen op universiteiten t.o.v. studenten uit andere landen van de EU en daarbuiten. Voertaal blijft Nederlands.

OPRECHT is van mening dat door een indexering van de pensioenen, iedereen op 66-jarige leeftijd met pensioen moet kunnen.

Verbetering van het OV is een van onze andere wensen. Ook het platteland moet beter bereikbaar worden met het OV. We willen kijken naar een efficiënter OV in grote binnensteden om het autoverkeer te verminderen. Wij vinden het heel belangrijk dat de reistijd met het OV gelijk of zelfs korter is dan wanneer men de auto pakt.