DONATEURWORD LID
#

Veiligheid

Veiligheid

Hoe veilig is het in Nederland momenteel? OPRECHT is van mening dat te veel crimineel gedrag te licht wordt bestraft. De wetgevende macht dient dan ook de strafmaat die er is kritisch te bekijken en minimumstraffen in te stellen. De politie moet meer armslag krijgen. De pakkans en het opsporingspercentage moeten omhoog. Ook illegaliteit en cybercriminaliteit moet worden bestraft.

Nieuwe Nederlanders moeten zich aanpassen aan onze levensstijl, democratische waarden en cultuur. We willen geen no-go-areas of beelden zien van politiemensen die vluchten voor een meute relschoppers.

OPRECHT vindt het bedreigen van groepen mensen, zoals ambtenaren in functie of kwetsbare ouderen, absoluut ‘not-done’. Dit moet harder worden aangepakt. Aangiftes bij de politie moeten beter worden opgevolgd, er moet meer toezicht in de openbare ruimte komen. We willen een norm van 1 politieagent op 1000 inwoners, die zichtbaar is op straat: surveilleren dus.

Ons defensiebudget moet naar de 2% NAVO-eis.