DONATEURWORD LID
#

Boeren en stikstof

In Nederland zijn boeren het kind van de rekening. Het grootste deel van de stikstof neerslag wordt hen verweten. OPRECHT deelt deze mening niet omdat wij zien dat boeren zelf de afgelopen jaren al heel veel hebben gedaan om stikstofproductie terug te brengen. Onze Nederlandse boeren stoten zelfs het minste stikstof uit van de gehele Europese Unie. Desondanks probeert het huidige kabinet boeren te straffen voor het falende beleid van deze regering. Wij vinden dit niet terecht.

Welke kant het opgaat met het stikstofbeleid, is nog niet duidelijk. Veel vragen die bij boeren leven zijn: wel of niet inkrimpen van de veestapel, wel of niet extern salderen, uitkopen bij natuurgebieden? Er is heel wat gaande op het gebied van stikstof. Plannen die vorig jaar zijn ingezet, krijgen dit jaar een vervolg. Hoe precies, en in welke mate, dat is niet duidelijk maar veel boeren knijpen hem behoorlijk. Kunnen zij hun ambacht nog wel naar behoren uitvoeren of worden zij gedwongen de tent in Nederland te sluiten en dan naar het buitenland te verhuizen waar er minder of geen controle op de regels zijn. De wereld wordt daar in zijn totaliteit niet beter van. OPRECHT is van mening dat we moeten stoppen met de boeren pesten en dat we samen met hen naar oplossingen moeten zoeken. De Nederlandse regering moet dan ook bereid zijn om daarin te investeren.

Op de website van Boerderij staat te lezen: Wordt 2020 het jaar van de waarheid? Dat wordt inmiddels dus al 2021. De onzekerheid duurt maar voort. De meningen blijken verdeeld. Een deel van de boeren wacht af wat er gaat gebeuren. ‘Laat ze maar met een zak geld komen’, is een veelgehoorde uitspraak op de vraag of ze willen verplaatsen of stoppen. Tegelijk is het zó onvoorstelbaar dat ze vanwege zoiets ‘vaags’ als stikstof hun bedrijf zouden moeten opdoeken, dat ze er niet serieus rekening mee houden. OPRECHT is van mening dat boeren moeten doen waar ze goed in zijn. Zij zorgen dat wij bij de groenteboer, de slager, de kaasboer en de supermarkt elke dag weer onze levensmiddelen kunnen kopen.