DONATEURWORD LID
#

De Coronacrisis

Momenteel hebben we te maken met de grootste crisis in ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. Er zijn diverse maatregelen genomen om het Corona virus een halt toe te roepen en de zorg te ontlasten. De gevolgen van de maatregelen zijn immens voor bijna alle andere sectoren dan de zorg. Het MKB, Horeca, Evenementensector, Cultuursector etc, hebben allemaal zwaar te lijden. Er komt nog een golf faillissementen aan. OPRECHT wil dat niet.

Daarnaast is er een groot persoonlijk lijden onder de bevolking ontstaan. Veel mensen worden depressief, veel meer kinderen dan normaal zijn mishandeld of misbruikt, de economie raakt steeds verder in het slop. De maatregelen zijn inmiddels disproportioneel, dit is wat je vaak ook leest op sociale media. Onze regering lijkt zich niet te interesseren voor de gigantische nevenschade. Ons standpunt is dat niet alles maakbaar is in het leven. Dit overkomt ons, we moeten wel verstandig blijven.

Daarbij is er veel tegenstrijdige informatie m.b.t. het virus en de genomen maatregelen. De effectiviteit daarvan op het indammen van het virus is nooit gemeten. OPRECHT wil zo snel mogelijk een parlementair onderzoek naar alle genomen besluiten gedurende de coronacrisis. Er zijn ongelooflijk veel vragen, waar OPRECHT zo snel mogelijk een antwoord op wil hebben.

Mensen die zich niet willen laten vaccineren moeten nimmer een tweede-rangsburger worden! Wij blijven kritisch. De overheid moet óók gezonder leven bevorderen. 

Sowieso hoor je de overheid helemaal niet over een exit-strategie; die is er blijkbaar niet eens. Ja, het coronavirus blijkt een uiterst gemeen virus, veruit de gevaarlijkste van alle griepvirussen. Het is zeker geen ‘griepje’, tegelijkertijd is het ook geen Spaanse griep. Vele duizenden mensen worden er ernstig ziek van, en het herstel duurt soms maanden. Tóch overleeft 99,8% van de bevolking onder de 70 jaar de ziekte.

Voor de burgers in de westerse wereld lijken de corona-maatregelen van de overheiden in alle opzichten juist de grote schokken te leveren. Komen we die crisis nu goed door of had het beter of ánders gemoeten? OPRECHT wil een parlementair onderzoek hiernaar in 2022, want er ontstaan bij ons inmiddels steeds meer vragen:

- Rechtvaardigde het aantal zieken (enkele tienduizenden mensen op een bevolking van 17,5 miljoen inwoners), en aantal doden (een oversterfte van 12.000 mensen, veelal 80+, zwaarlijvig , met onderliggend lijden) de radicale vrijheidsbeperkende maatregelen voor alle burgers ? De maatregelen gaan tegen diverse grondrechten in. Was het dit allemaal waard?

- Er zijn absoluut duizenden levens gered, maar er is ook grote schade aan de samenleving en haar economie toegebracht. Zijn die kosten wel betaalbaar? Zoals het overheidstekort van 100 miljard in 1 jaar.

- Wordt dus wel echt alle nevenschade meegerekend? Rutte heeft er geen enkele voorstelling van, maar als voorbeeld: duizenden kinderen méér dan normaal zijn door de lockdowns aangerand of mishandeld. Er gaan duizenden ondernemers failliet; dat zijn enorme drama’s die zijn uitwassen ergens anders vinden. Velen verliezen hun werk. Er komt een hoger aantal zelfdodingen, harddrugsgebruik, echtscheidingen, eenzaamheid, stress, geestelijke nood. Was dat het waard, waren er geen alternatieven zoals in Zweden of Japan?

De overheidsbesluiten zijn soms onnavolgbaar en tegenstrijdig:

- De WHO ontraadde een lockdown, Rutte 3 doet het tóch.

- Fauci van het Amerikaanse CDC zegt dat een PCR-test met een cycli van boven de 35 volstrekt onbetrouwbaar is, maar wij doen 45! In Portugal heeft een rechter beslist dat de PCR test niet gebruikt kan worden op de manier zoals deze nu gebruikt wordt. Quarantaine o.b.v. een positieve PCR test kan daar niet meer. Waarom hier wel? En waarom heeft het kabinet geen onderzoek laten doen naar deze omstreden PCR test?

- Waarom werd de behandeling met HCQ+ Zink+ Azitromycine verboden? Er werden goede resultaten mee behaald. Dit geldt ook voor Ivermectine.

- De Horeca moest dicht, die laat de overheid gewoon kapot gaan, ondanks dat het slechts voor 2,7% bijdroeg aan de verspreiding van besmettingen. In huiselijke kringen was het 30%, vooral bij grote gezinnen. Waarom?

- Waarom mochten winkels niet hun koopwaar buiten in een stand aanbieden. Ook daar had men 1,5 meter afstand kunnen bewaren.

- De overheid spoort de mensen niet concreet aan gezonder te leven. Zij had kunnen aanbevelen te zorgen voor voldoende Vitamine C en D, beweging, fitheid. Waarom is dat?

- Is het normaal dat er zó hard gepushed wordt op het zich laten vaccineren? Er zijn veel mensen, vaak kerngezond, die het niet willen. Het ontwikkelen van een vaccin duurt normaal gesproken 10 jaar, nu ineens 10 maanden. We weten nog helemaal niet wat de gevolgen zijn vele jaren verder in de toekomst. Daarbij lezen we nu al angstwekkende gebeurtenissen en waarschuwingen op social media tégen vaccinaties. Het is onbestaanbaar dat een overheid een tweedeling wil maken tussen wel- en niet-gevaccineerden, met minder rechten voor die laatste groep. We waren toch zo tegen Apartheid in Zuid-Afrika? Krijgen we nu hier niet A en B-mensen?

- Laten we niet vergeten dat het Rutte was die 77.000 arbeidskrachten wegbezuinigde in de zorg, en de IC-capaciteit sterk verminderde. Wat heeft hij nu gedaan de afgelopen 10 maanden om het weer uit te breiden? Niets! Er ligt een hospitaalschip in Groningen, met een capaciteit van 600 bedden. Het wordt echter niet ingezet, want ‘het moet eerst 2 jaar getest zijn’. Waarom worden er allerlei regels aan de kant geschoven, maar die dan net niet?

- Waarom worden de genomen maatregelen niet geëvalueerd? Nergens wordt gemeten wat het effect van bepaalde maatregelen is op het aantal besmettingen. Zo geeft de overheid het beeld dat zij maar wat doet, met hagel schiet.

- Hoe is het mogelijk dat een minister van volksgezondheid in eerste instantie nadrukkelijk aangeeft dat mondmaskers geen enkel effect hebben en dat er vervolgens een mondmaskerplicht komt, waarbij ook nog wordt vermeld dat het ‘niet-werkende mondmaskers’ mogen zijn?

- Het RIVM heeft meerdere keren geblunderd, tóch blijven we de toppers die zo vaak op TV zijn, zien als heiligen. Waarom is er geen kritiek?

Dit moet allemaal meegenomen worden in een Parlementaire Enquête.

Welke lessen trekken wij hieruit als samenleving ? En welke lessen trekt de EU? Dit moeten wij gaan bespreken. Niet alles ‘kan’ in het leven. Er is een einde aan ‘maakbaarheid’. Er moeten evenwichtige afwegingen gemaakt worden.

De lockdown moet ons inziens nu zo snel mogelijk worden opgeheven. De oversterfte van de laatste weken van 2020 kwam alleen maar vanwege extra sterfte in de verzorgingshuizen. De ouderen moeten worden beschermd. Dan kan de samenleving dóór.

Ook moeten wij bespreken of het wellicht solidair zou zijn dat supermarkten, internetwinkels en mensen in de overheidssector, die recordwinsten, salarissen of toeslagen hadden in 2020, bijdragen aan het repareren van de enorme schade die sommige andere branches hebben geleden.

Denk aan de winkeliers, horeca, evenementenbranche, sport(scholen), wellness business. Een solidariteitsbelasting? Het zou ons inziens niet onredelijk zijn. Ambtenaren kregen allerlei toeslagen omdat ze thuis moesten werken..