DONATEURWORD LID
#

Dierenwelzijn

We zijn de mening toegedaan dat er nog eens goed naar de mega-stallen gekeken moet worden. Er zijn teveel branden waarbij dieren verbranden.

Geef boeren gewoon de kans om meer ‘biologisch’ te werken en stimuleer dit. Bescherm en help boeren, onder andere door een hogere prijs voor de producten te realiseren. Supermarkten zetten hen teveel onder druk.

Nader ingegaan op die stalbranden: elke keer dat we lezen dat er daardoor weer eens duizenden dieren zijn omgekomen, doet ons pijn en doet ons beseffen dat te veel dieren bij elkaar risico’s met zich meebrengt. Niet alleen voor de dieren zelf, maar ook voor de volksgezondheid. Een meer ‘natuurlijke’ omgeving is voor dieren beter, hoe goed ze het ook kunnen hebben in een stal. Een dier moet niet alleen maar een productie-eenheid zijn. Een natuurlijkere omgeving komt ook nog eens de smaak ten goede van de producten die ze voor onze consumptie voortbrengen.

Niet alles moet in het teken staan van de export. We zien liever dat onze agrarische sector zich meer focust op ‘ons’: de Nederlandse burger. Waarom zouden wij hier megastallen hebben om Chinezen van melkpoeder te voorzien? We moeten af van het systeem dat boeren te veel inrichten en verbouwen puur voor de winsten door voor de export het meeste uit dier en grond te willen halen. De agrarische sector kan meer dienstdoen voor onze eigen bevolking. Als de overheid enkele belastingen verlaagt, dan kunnen mensen iets meer geld uitgeven aan het wat duurdere biologische voedsel. Dit is een taak voor de overheid!

Een meer dierwaardig bestaan voor dieren vinden we belangrijk. Dit geldt zowel voor buiten- als binnendieren. OPRECHT wil daarom de terugkeer van de Dierenpolitie! Geef iets meer prioriteit aan dierenrechten, speur dierenmishandeling op en straf de overtreder. Vaak is er een grote bijvangst: huiselijk geweld. Mensen die hun dieren niet goed behandelen en respecteren zijn vaak ook niet zo vriendelijk tegen hun medebewoners.

Wij vinden dat er ook wel eens mag worden nagedacht over het plaatsen van al die windmolens waarbij insecten en vogels het loodje leggen. Er moet fors actie ondernomen worden om het bijen- en vlinderbestand weer op orde te krijgen. Leer alle Nederlanders (ook de nieuwkomers!) respect voor dieren te hebben. In zijn algemeenheid: winst is niet altijd heilig!