DONATEURWORD LID
#

Directe Democratie

Aan het gesoebat rond de verschillende raadgevende referenda die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, hebben we goed kunnen zien hoe er in Den Haag werkelijk wordt gedacht over volksraadpleging. D66, de partij die ooit begon als een hartstochtelijk voorstander van het referendum, is inmiddels zo vergroeid met de bestuurlijke toplaag dat ze het initiatief heeft genomen het referendum weer af te schaffen. Dit omdat de uitslagen van de referenda niet strookten met de agenda van de Haagse achterkamers.

OPRECHT vindt dit een onaanvaardbare gang van zaken. Het kan in deze tijd, waarin de maatschappelijke veranderingen zich in steeds hoger tempo voltrekken, niet zo zijn dat de invloed van de burger op het landsbestuur beperkt blijft tot één keer in de vier jaar een vakje rood kleuren. Wij pleiten daarom voor de invoering van een bindend referendum en willen deze mogelijkheid tot volksraadpleging zelfs verankeren in de grondwet.

Een bindend referendum, ingericht naar het Zwitserse model, is een uitstekende manier om meer macht terug te leggen bij de burger. Het geeft een duidelijk signaal af aan de bestuurlijke toplaag; een herinnering aan het feit dat hun mandaat beperkt is, dat het hun taak is het volk te dienen, en dat ze er verstandig aan doen voeling te blijven houden met wat er onder het volk leeft.

Wij vinden dat een burgemeester direct door de burgers gekozen moet worden; een burgemeester heet namelijk niet voor niets zo. Een door de Kroon benoemde burgemeester is niet alleen een achterhaald en ondemocratisch concept; het is ook weer het zoveelste voorbeeld van de beruchte baantjescarrousel. De positie van burgemeester dient bekleed te worden door iemand die weet wat er op lokaal niveau speelt en waar de burgers hun vertrouwen in hebben uitgesproken; deze functie mag nooit worden ingezet als wisselgeld binnen het ‘old boys network’.

OPRECHT is van mening dat ICT de sleutel vormt tot een slankere, efficiëntere, transparantere en bovenal ook een meer democratische overheid. De overheid moet een ‘app’ worden, zodat burgers via één online omgeving snel en eenvoudig gebruik kunnen maken van de diensten van de overheid, de overheid kunnen controleren en deel kunnen nemen aan acties, petities etc.