DONATEURWORD LID
#

Een mobieler Nederland

De grote vraag is, hoe houden we Nederland mobiel? Als gevolg van het feit dat steeds meer mensen een auto nemen, wordt het steeds drukker op de weg en in de straat. Parkeren wordt steeds moeilijker en steeds meer binnensteden worden autoluw gemaakt. Gevolg is dat het op andere plekken nog drukker wordt.

OPRECHT is van mening dat er meer, goedkoper en béter aansluitend Openbaar Vervoer moet komen. In de eerste plaats moet het aanbod ervan omhoog. Bussen en treinen moeten frequenter rijden. Want alleen indien de reistijd met de trein of bus bijna net zo lang is en ongeveer even duur (of misschien zelfs goedkoper) als met de auto, zullen meer mensen het OV nemen. Dan pas zal de drukte op de weg afnemen.

Om de drukte in grote binnensteden te verminderen zullen er aan de buitenrand betere aansluitingen op het stedelijk OV moeten komen en zal er meer parkeergelegenheid in de buurt van die aansluiting moeten zijn.

We willen dat er meer diversiteit wordt aangebracht in het OV. Er moeten meer verbindingen ‘over het water’ komen en meer grote gemeenten moeten metro krijgen of lightrail. Alle reismogelijkheden moeten bijna naadloos op elkaar aansluiten.

2021:

Oprecht maakt zich zorgen om de ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Door Corona is het aantal reizigers met meer dan 40% afgenomen. Het kabinet heeft tot nu toe een overbruggingsmaatregel toegezegd tot en met het 3e kwartaal 2021. Daarna moeten de bedrijven het zelf oplossen en ontstaat de situatie dat OV bedrijven in de dienstregeling moeten snijden. Juist als Nederland gevaccineerd is en het leven langzaam weer terugkeert naar normaal, wordt het aantal reismogelijkheden met circa 40% verlaagd.

Deze afname zal leiden tot een verschuiving in de mobiliteit van OV naar ander gemotoriseerd verkeer. Met name méér auto- en scooter gebruik heeft een ongewenst effect op de belasting van het wegennet- en op het milieu (denk aan het klimaatakkoord). Daarnaast het inkrimping van het OV onaanvaardbare gevolgen voor werkgelegenheid van OV personeel en investeringen in Zero Emissie.

Vrijwel alle verkiezingsprogramma’s richten zich op de lange termijn en de daaraan gekoppelde grootschalige investeringen. OPRECHT wil deze miljarden voorlopig aanwenden om het huidige OV aanbod in stand te houden.

De partij gaat zich inzetten voor het behoud van het openbaar vervoer en wil via een meerjarenplan het openbaar vervoer beter laten aansluiten op de behoeften van de reizigers om zo meer maatwerk te leveren.