DONATEURWORD LID
#

Een toekomstvisie voor Nederland. 18 miljoen inwoners is genoeg.

We moeten in Nederland nodig eens de vraag stellen: Met hoeveel inwoners willen we hier eigenlijk wonen?

Door een sterke vergrijzing van Nederland de komende decennia ontkomen we er niet aan nieuwe werkenden van buiten Nederland in te zetten. Maar we moeten wel kiezen hoe we dat willen doen. In de eerste plaats moeten we ons afvragen of je hier in Nederland met 20 miljoen mensen (of meer) wil en kan wonen zonder dat dat ten koste gaat van de leefomgeving, de leefbaarheid, het milieu, onze welvaart en ons welzijn. Nu wonen we hier met 17,5 miljoen mensen en woningtoewijzing, milieu, mobiliteit en gezondheidszorg beginnen langzaam maar zeker steeds stroever te verlopen.

OPRECHT is van mening dat we nooit verder moeten gaan dan 18 miljoen mensen. Als er mensen overlijden is er ruimte om anderen toe te laten, maar niet voordat zij een inburgeringscursus voor Nederland in hun eigen land met succes hebben afgerond. Ook moeten zij een beroep hebben waar in Nederland behoefte aan is. We kunnen immers niet elke raketgeleerde uit het oosten opvangen. Daar staat tegenover dat de overheid hen moet helpen zo snel mogelijk aan het werk te komen. Dat bevordert de integratie en het zelfrespect van de immigrant.

Wij vinden dat Nederland met de EU samen kritisch moet kijken naar bestaande vluchtelingenverdragen en de asiel-advocatuur. Asielzoekers moeten alleen uit de regio rond de EU worden opgenomen en de buitengrens bewaking van de EU moet sterker worden. Wel willen wij ook actief de ontwikkeling steunen van de grensgebieden van de EU. Meer welvaart dáár neemt ook de druk daar weg om te emigreren. Asielzoekers moeten niet eindeloos kunnen procederen zoals nu en er moet omgekeerde bewijslast komen bij het niet kunnen tonen van een paspoort of geboorteakte.

Te veel inwoners op een kleinstukje land als dat van kikkerlandje Nederland heeft grote gevolgen. Er ontbreekt in Nederland en binnen de meeste politieke partijen een duidelijke visie en een helder plan om de woningcrisis en het integratieprobleem op te lossen, zeggen verschillende hoogleraren. Ook mobiliteit en het milieu staan onder grote druk. Het is onze plicht en streven om ervoor te zorgen dat ook onze (klein) kinderen hier prettig kunnen wonen en werken.