DONATEURWORD LID
#

Het huisvestingsprobleem

In technische zin is heel Nederland nog niet vol, maar in de Randstad begint beschikbare ruimte al nijpend te worden. Er is nog wel ruimte om te bouwen, maar daar moet dan landbouwgrond voor worden opgeofferd. Door teveel immigratie is er een te grote behoefte aan woonruimte in alle vormen en maten. Nederland is op dit moment totaal niet voorbereid op een bevolkingsgroei van rond de 100.000 nieuwkomers per jaar. Het beleid van pappen en nathouden van onze regering verergert dit probleem alleen maar. Het is dus tijd voor harde keuzes.

Meer bouwen is door de door Europese Unie opgelegde stikstof regels een steeds moeilijkere zaak aan het worden. OPRECHT is van mening dat de regels in Nederland op het gebied van stikstof te streng zijn. Daardoor is het onmogelijk om voldoende huizen te bouwen om de woningcrisis en de massa immigratie op te lossen. De regels moeten dus worden versoepeld en er moet sneller, eenvoudiger en doelgerichter worden gebouwd.

Voorbeeld is Duitsland; daar zijn de stikstof regels minder stringent waardoor het bouwen van huizen weinig tot géén belemmeringen kent en het verkeer aldaar ook niet al te veel wordt gehinderd.

Er moeten ook huizen worden gebouwd die sneller in elkaar zijn te zetten en gemaakt zijn van goedkope(re) en recyclebare materialen. Ook moet er beter voor doelgroepen worden gebouwd. Een mensenleven kent meerdere fases, daar moet je bij de bouw rekening mee houden. In onze paragraaf over de ouderen hebben we het al gehad over meer levensloopbestendig bouwen. Jongeren die een gezin willen beginnen hebben meer ruimte en kamers nodig dan bijvoorbeeld ouderen. Ouderen willen bij voorkeur meer gelijkvloers wonen. Om verwarring te voorkomen moeten we definiëren wat levensloopbestendig inhoudt. Alleen een lift in een flat maakt een woning nog niet levensloopbestendig.

OPRECHT is van mening dat er meer gebouwd moet worden om groepen uit verschillende fases in gemengde woongemeenschappen samen te laten wonen. Dit verhoogt het sociale toezicht, met alle voordelen van dien. Jongeren die hun kinderen wat makkelijker even bij de buren kunnen onderbrengen en ouderen die gemakkelijker mantelzorg kunnen krijgen vanuit de gemeenschap zijn enkele voordelen.

Wij vinden dat er meer sociale koopwoningen moeten worden gebouwd. Met het oog op de toekomst en alsmaar stijgende kosten geeft een koopwoning meer rust en ruimte en kan men het geld aan andere zaken besteden. Een eigen woning is ook een vorm van persoonlijk kapitaal opbouwen waardoor je in crisistijden meer veerkracht hebt.

Er is dus een grote behoefte aan een passend nieuw aanbod terwijl de nood nu al heel hoog is. We zijn tevens van mening dat de huren niet met meer dan 1 of 2 % boven het inflatiecijfer mogen stijgen. Woonruimte voor de bevolking is niet iets om mee te speculeren.