DONATEURWORD LID
#

Het MKB

Het MKB is de ruggengraat van de economie, de innovatie en de werkgelegenheid. Zij draagt ook de meeste belastingen af, veel meer dan multinationals. Er moet daarom meer aandacht voor het MKB zijn, er moeten minder regels komen en ondernemerschap moet gestimuleerd worden.

OPRECHT pleit voor een belastingvrije voet van 50.000 euro voor een fulltime bedrijf. Beneden die grens moeten er veel simpelere regels gelden en moet het gemakkelijker zijn om een vergunningen te krijgen. Het resultaat zal zijn dat het enorm gestimuleerd wordt om weer een klein supermarktje, bakker, café of anderszins te beginnen. Het is ook zeer goed voor het platteland en de sociale cohesie. Via de BTW, economische groei en andere afdrachten wordt dit geld zo weer terugverdiend.

Wij vinden dat grote multinationals en internetbedrijven, zeker van buiten de EU, minimaal zoveel belasting moeten betalen als het MKB. Nu is het bijna andersom en dat geeft een ongelijk speelveld. Het is ook onverstandig, omdat de meeste werkgelegenheid juist door het MKB gecreëerd wordt. Dit moet bij voorkeur in EU verband aangepakt worden, zoals de digi-taks in Frankrijk. Internetbedrijven, zeker buiten de EU, moeten voortaan minimale bezorgkosten in rekening brengen. Nu vervalsen ze de concurrentie, zijn ze net als de pakketbezorgers slecht voor het milieu en gaan de fysieke winkels kapot.

OPRECHT wil de betutteling van ondernemers door de overheid verminderen. De ondernemer moet weer baas in eigen bedrijf worden. Waarom kan een kroeg niet zelf bepalen of er binnen gerookt mag worden? Als je daar niet wil werken of een biertje drinken dan doe je dat gewoon niet, dan kies je voor een kroeg waar niet gerookt mag worden.

Wij pleiten voor een betere regeling voor ondernemers die arbeidsongeschikt worden. Nu moeten zij eerst hun hele vermogen opeten, voordat zij ergens aanspraak op kunnen maken. Dit achten we onwenselijk.

Kleine ondernemers moeten ook makkelijker een goed pensioen kunnen opbouwen.

Voor een nadere invulling van deze paragraaf, van wat écht goed is voor ondernemers, wachten we op het verkiezingsprogramma van ONL van Hans Biesheuvel. Wij hebben daar contact mee.