DONATEURWORD LID
#

Het vergróenen van Nederland

OPRECHT is van mening dat Nederland moet vergroenen en dan niet op het gebied van energie- of warmtetransitie maar écht vergróenen. Zoals bijvoorbeeld: meer bomen planten dan dat er gekapt worden.

Op steeds meer plaatsen komen burgers in het verweer tegen de ongebreidelde, in hun ogen onterechte en ondoordachte bomenkap die er in Nederland plaatsvindt. Veelal wordt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) als reden gebruikt. Wij vinden dat het paard achter de wagen spannen, juist omdat de bomen een bijdrage kunnen leveren aan een ander groot probleem dat door onze eigen regering gecreëerd is: het verminderen van CO2.

Op sommige plaatsen worden tientallen jaren oude, gezonde bomen gekapt. Wij vinden dat een schandalige zaak en zullen daar in de Tweede Kamer groot bezwaar tegen maken. De hoeveelheid bomen die gekapt wordt is sowieso veel te groot. Onder het mom van dat de bossen ziek zouden zijn werden miljoenen bomen omgezaagd. OPRECHT is van mening dat door deze doldrieste bomenkap het evenwicht, en daarmee ook de biodiversiteit van dieren en planten, is verstoord. Wij pleiten er vurig voor om braakliggende stukken grond her te beplanten met bomen.

Terugplaatsen van bomen heeft veel voordelen. CO2 wordt uit de lucht gehaald. Het geeft schaduw en beschutting. Het helpt mensen rustiger te worden en we krijgen op termijn materiaal om duurzaam mee te kunnen bouwen, mits we meteen weer nieuwe bomen terug planten na het kappen. Nederland is een stuk mooier als er meer bomen zijn. Zij leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan de luchtkwaliteit en temperatuur verlaging in de binnensteden.

Daarnaast dragen bomen veel bij aan ons welzijn. Wie vindt het niet heerlijk om op een zondagmiddag langs of onder bomen te gaan wandelen?