DONATEURWORD LID
#

Inleiding

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest rondom de wat rechtsere politiek. Kiezers konden alleen kiezen voor de PVV, SGP of enkele nieuwe initiatieven. Van dat laatste redde Forum voor Democratie het wél, VNL niet. Het Forum was vanaf de oprichting een soort lichte variant van de PVV. De PVV was al 14 jaar de wat meer extremere partij, onder andere vanwege haar standpunt over de ver-islamisering van Nederland.

FvD is inmiddels verkruimeld en in drie stukken uiteen gevallen. Er is nu ook nog JA21 en Code Oranje. Daar komt nog een vierde partij bij. Vanaf heden valt er voor de rationelere kiezer nóg meer te kiezen. OPRECHT, opgericht in december 2019, plaatst zich qua partijprogramma precies tussen CDA/VVD en PVV/FvD in. De partij zal zoveel mogelijk een rationele koers volgen waarbij zij zich hoedt voor het uitsluiten van partijen of bevolkingsgroepen. Ze wil vanuit een optimistische sociaal-conservatieve gedachte en een groenrechts beleid positieve invloed krijgen op de politiek.

OPRECHT zal de belangen behartigen van iedereen die in Nederland woont en werkt en de normen en waarden van ons mooie land respecteert. Dat betekent wel dat immigranten zich zullen moeten aanpassen aan wat hier gebruikelijk is. Wij willen bijvoorbeeld niet dat vrouwen gescheiden moeten zwemmen van de mannen. Nieuwkomers hoeven beslist niet hun hele afkomst af te zweren, maar er kan simpelweg geen ruimte zijn voor anti-westerse preken in gebedshuizen en andere anti-westerse gewoonten in het openbaar. Onze waarden zijn gebaseerd op de Joods-Christelijke cultuur. Van Kerst en Sinterklaas blijven we af.

Wij zetten ons in voor jeugd, volwassenen en ouderen, en maken ons tevens sterk voor het MKB, volksgezondheid en dierenwelzijn. Er is naar onze smaak de afgelopen jaren veel te veel aandacht geweest voor de Randstad en te weinig voor de provincie. Dit moet en kan anders. Huisvesting is inmiddels voor velen een probleem, waaronder ouderen.

OPRECHT wil een kleinere en eerlijkere overheid (zie de Toeslagenaffaire) en directere democratie die de macht meer over het land verdeelt. Zij wil een drastische beperking van de alsmaar uitdijende verbods-, gebods- en regeltjescultuur, een stop of terugdringing van de fusiewaanzin van scholen, ziekenhuizen, politie. De overheid en haar voorzieningen moeten dichter bij de burger komen.