DONATEURWORD LID
#

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid

Onze kinderen zijn de toekomst. In wat voor wereld komen zij straks terecht? Zij zullen zelfstandig moeten kunnen leven. Weerbaar tegen teleurstellingen en tegenslagen. We willen daarom hen een veilige jeugd geven, maar hen ook laten ontplooien. Een gedegen opvoeding met normen en waarden en enige discipline en verantwoordelijkheidsgevoel is het best. Het zou daarom in onze ogen goed zijn als er zoveel mogelijk gesport wordt en iedereen meedoet in verenigingsleven. Zie om naar elkaar. Het aantal zelfdodingen is veel te hoog. Subsidies voor sportverenigingen dus. Laat kinderen ook genoeg buiten kunnen spelen. Dat ze niet de hele dag op een mobiel zitten te kijken.

Jeugdzorg

Al jaren is bekend dat de jeugdzorg in Nederland regelmatig steken laat vallen, dusdanig, dat de kinderen er door beschadigd worden in plaats van dat zij geholpen worden. Dit vindt OPRECHT onacceptabel. Wij willen dit instituut dan ook kritisch bekijken.

In Nederland zijn er ca 45.000 kinderen die uit huis zijn geplaatst of in de pleegzorg terecht zijn gekomen. Het weghalen van kinderen bij hun ouders is volgens OPRECHT een allerlaatste middel om kinderen te helpen, het mag geen standaard procedure zijn. De hulp moet juist daar plaatsvinden waar die nodig is: in het gezin zelf! We horen teveel nare dingen over de Kinderbescherming. Zo is het na een uithuisplaatsing voor ouders juridisch bijna onmogelijk om dat nog aan te vechten. De kosten die hierbij komen kijken zijn voor veel ouders niet te betalen. Dit moet anders.

De bedragen die Jeugdzorg ontvangt voor een uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling zijn dusdanig hoog, dat het lijkt op een verdienmodel i.p.v. een tegemoetkoming in de kosten. De organisatie van Jeugdzorg roept veel vragen op en door de decentralisatie van jeugdzorg naar de gemeenten lijkt de hulpverlening niet verbeterd te zijn. Naar onze mening moet er gekeken worden wat mogelijke oplossingen zijn.

Verder vindt OPRECHT het belangrijk dat kinderen geleerd wordt in harmonie met elkaar om te gaan. Dit kan o.a. door op scholen meer aandacht te schenken aan de mening van de kinderen i.p.v. het opleggen van een bepaalde mening.

Vanaf de geboorte van een kind krijgen ouders te maken met allerlei ‘regels’; een afspraak bij het consultatiebureau is al gepland en ook de eerste vaccinatiekaarten liggen al snel in de brievenbus. Veel ouders weten niet dat deze zaken niet verplicht zijn, maar slechts een dienst van de overheid. Het moet ook als een dienst gepresenteerd worden. Vaccineren is bijvoorbeeld geen verplichting. Vertel eerlijk de voor- en nadelen ervan.

Eerlijke informatie naar ouders vinden wij belangrijk. De overheid moet erop vertrouwen dat iedere ouder in staat is te doen wat het beste voor zijn kind is. In de gevallen dat dit niet lukt, moeten er organisaties zijn met ervaren en gekwalificeerde medewerkers, die de ouders helpen om de kinderen veilig (binnen het gezin) te laten opgroeien. Het ‘afpakken’ van kinderen is geen oplossing voor de lange termijn.