DONATEURWORD LID
#

Onze energievoorziening

Duurzaamheid is momenteel big business. De drive om het landschap vol met windturbines en zonnepanelenvelden te zetten komt meer voort uit het verdienmodel dat ermee gemoeid is dan dat het goed is voor het klimaat. Dat verdienmodel komt door de vele miljarden euro’s Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) welke als subsidie wordt uitbetaald aan grootschalige producenten van zonenergie en windparken. Dat geld is door middel van de energienota als Opslag Duurzame Energie (ODE) geïnd bij de burger. Als duurzame energie in de vorm van grootschalige zonnepanelenvelden en windparken echt rendabel zouden zijn dan zouden de grote aanbieders die subsidies niet nodig hebben. Dat zou de energienota elke maand een stuk lager maken.

Een ander groot nadeel is dat door grootschalige zonnepanelenvelden en windparken het landschappelijke uitzicht en karakter ernstig vervuild raakt.

In 2018 hebben de Tweede Kamer en de Eerste Kamer (in deze volgorde) de klimaatwet aangenomen. Het belangrijkste punt in deze wet is dat energie die is opgewekt door biomassa als CO2 neutraal mag worden gezien en dat terwijl biomassa juist bij verbranding meer CO2 uitstoot dan aardgas en steenkool. Dus ook al zet je in een wet dat biomassa CO2 neutraal is, in de praktijk is het dat natuurlijk nooit. Het is zelfs zeer vervuilend en stoot veel fijnstof uit. Het is zelfs vervuilender dan een kolen- of gasverbranding.

De huidige regering heeft voorgenomen om tegen 2030 Nederland helemaal van het gas af te hebben en dat terwijl aardgas juist heel weinig CO2 uitstoot. In Duitsland krijgen burgers subsidie om aardgas te nemen!

Er worden inmiddels ook allerlei alternatieve vormen van energieopwekking onderzocht. Maar de haalbaarheid en betaalbaarheid daarvan trekt OPRECHT ernstig in twijfel. Ons standpunt is dat het anders en beter kan. Wij zijn niet tegen duurzaamheid maar het moet wel realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn. Als je momenteel kijkt naar hoeveel windturbines en zonnepanelenvelden er al in buiten (stedelijke) gebieden staan en op zee, dan is het moeilijk voor te stellen dat al die turbines en velden slechts 4% bijdragen aan onze totale energiebehoefte. Doordat er steeds meer huishoudens, auto’s en bedrijven overgaan op elektriciteit wordt de behoefte aan stroom alleen maar groter. De behoefte stijgt meer dan het aanbod.

OPRECHT is dan ook oprecht boos dat al die windturbines en zonnepanelenvelden in landelijke gebieden worden neergezet (gepropageerd door GL, D66 en andere linkse partijen), terwijl bij wijze van spreken in de Grachtengordel niks komt. Wel de lusten niet de lasten. Dat pikken de provincies niet meer.

Het aanbod moet dus realistischer. We kunnen niet op elke vierkante kilometer een windturbine van ruim 240 meter hoog of een zonnepaneelveld plaatsen. OPRECHT is dus van mening dat we de keuze moeten maken voor kernenergie. Liever nog de Molted Salt Reactors (MSR), ook wel bekend als Thoriumcentrale. Deze hebben grote voordelen voor zowel onze energieconsumptie, als de berg Uranium afval. Als we daar nu in investeren hebben we tegen 2050 verschillende commerciële reactoren die onze vraag aan elektriciteit CO2 neutraal kunnen leveren. Dit is vele malen goedkoper dan al die windturbines die we op land en zee plaatsen. OPRECHT heeft er geen bezwaar tegen als tijdelijk windturbines op zee worden geplaatst. Maar wij zijn van mening dat er wel ruimte voor de vissers moet blijven.

Verder is OPRECHT de mening toegedaan dat we er eerst voor moeten zorgen dat alle huizen goed zijn geïsoleerd, veelal van LED-verlichting zijn voorzien en zonnepanelen op het eigen dak hebben. Dit zijn maatregelen die realistisch en rendabel zijn. OPRECHT zal zich er sterk voor maken dat de salderingsregeling ook na 2023 gehandhaafd blijft.

Door alle regels lijden inmiddels 650.000 huishoudens in Nederland aan energiearmoede. Van energiearmoede is sprake als meer dan 10% van het besteedbare inkomen opgaat aan energiekosten. Dat betekent dat deze huishoudens moeite hebben om hun energierekening te betalen. We moeten dus naar een energiesysteem waarin we minder voor onze energie gaan betalen in plaats van meer. Iedereen heeft recht op een warm huis of na een dag hard werken een lekkere warme douche.