DONATEURWORD LID
#

Onze koopkracht

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen rond Prinsjesdag zijn de meeste politici doorgaans druk bezig met de ‘koopkrachtplaatjes’. Zij lijken altijd zo bezorgd te zijn of de burgers wel hun koopkracht behouden, of dat zij er zelfs op vooruit gaan. Koopkracht is immers de basis van onze welvaart en ons welzijn. “Geld maakt niet gelukkig, maar het is wel heel gemakkelijk als je het hebt” is een veelgehoorde uitspraak.

Onze overheid goochelt echter elk jaar weer met belastingen, toeslagen, inflatiecijfers en andere ingewikkelde trucs om de burger toch weer meer centen uit zijn portemonnee te halen. Belastingen zijn zo ingewikkeld dat men daar zelfs universitair op kan afstuderen. OPRECHT vindt het volstrekt onacceptabel en niet meer van deze tijd dat burgers continu financieel door de overheid worden uitgekleed. Onder Rutte is de belastingdruk in 10 jaar tijd almaar verder omhoog gegaan, terwijl iedereen financiële ruimte zou moeten houden om te kunnen sparen voor moeilijke tijden, vakanties, een eigen huis of vrijetijdsbesteding.

OPRECHT vindt het tijd voor een vlaktaks. Afhankelijk van de hoogte van je salaris betaal je een vast percentage belasting. Geen verborgen kosten en geen ingewikkelde toeslagen die je dan later weer terug moet betalen. Dit scheelt tevens een enorme hoeveelheid bureaucratie waardoor uiteindelijk het systeem goedkoper is en de burger meer te besteden heeft. We besparen ons daarbij meteen ook een nieuwe toeslagenaffaire.

Er zijn nog meer doornen in ons oog. Wat vindt u nu van de erfbelasting? Je hele leven heb je hard gewerkt, verstandig beleid gevoerd en flink gespaard. Bij overlijden wordt ineens het opgebouwde vermogen dat naar anderen zou gaan eerst door de overheid afgeroomd. Dat is gewoon niet juist. Naar onze mening mogen die tarieven dan ook fors naar beneden.

Dit geldt ook voor de vermogensrendementsheffing. Jarenlang rekende de overheid met een voor vrijwel niemand haalbare 4%. Ook de nieuwe regeling is nog steeds niet eerlijk. Wél hebben politici drie jaar wachtgeld voor zichzelf geregeld. Het zijn dit soort zaken die OPRECHT wil veranderen. We willen een eerlijkere overheid!

Een ander heikel punt is dat gepensioneerden door een te lage rekenrente de afgelopen 10 jaar al zo’n 20% van hun koopkracht hebben ingeleverd. OPRECHT zal zich in de Tweede Kamer sterk verzetten tegen een verdere daling en ervoor zorgen dat de koopkracht voor iedereen flink omhoog gaat. Pensioenfondsen maken flinke rendementen (gemiddeld 7%) op de potten die zij beheren. Er is dus absoluut ruimte om de pensioenen te indexeren door middel van een verhoging van de rekenrente. Zelfs al bij een percentage van 4% wordt het koopkrachtgat snel gedicht. OPRECHT laat gepensioneerden niet het kind van de rekening zijn.

Een ander standpunt met betrekking tot dit onderwerp is dat er zoveel in de pensioenpotten zit dat ouderen bij 66 jarige leeftijd gemakkelijk met pensioen moeten kunnen. Hierdoor ontstaat er ruimte op de arbeidsmarkt voor jongeren. Voor ouderen die na hun 66e willen doorwerken moet er een financieel aantrekkelijke mogelijkheid komen om inderdaad te kunnen blijven werken.

Om koopkracht voor jongeren te verhogen zal OPRECHT zich inzetten om het minimumjeugdloon te verhogen. Ook een vlaktax zou daar al invloed op kunnen hebben.