DONATEURWORD LID
#

Ouderenbelang en ouderenzorg

Ooit worden we allemaal oud, dus Ouderenbelang is ook uw belang! Velen bereiken tegenwoordig een hoge leeftijd. Dat mag best eens gerespecteerd worden door jongeren. Ouderen willen dat het voor hen allemaal goed geregeld is. Een goed ouderenbeleid is daarom ook in het belang van ons zelf.

Neem bijvoorbeeld het huisvestingsbeleid; dat kan veel beter. Op een gegeven moment (bij de een iets eerder dan de ander) kom je op een leeftijd dat je huidige eengezinswoning niet meer voldoet aan de eisen of wensen die je lichaam stelt en toelaat. Traplopen wordt zwaar of onmogelijk. Naar het toilet gaan of douchen wordt gevaarlijk. Je hebt dus een huis nodig dat is aangepast aan je behoefte. OPRECHT is van mening dat er momenteel te weinig huizen specifiek voor ouderen worden gebouwd. Er moet meer levensloopbestendig worden gebouwd. Ook moet hierbij rekening worden gehouden dat niet elke oudere gefortuneerd is. Er zullen dus in verschillende categorieën huizen moeten worden gerealiseerd. Het voordeel van levensloopbestendig bouwen is dat men niet op latere leeftijd nog hoeft te verhuizen. Als dat wel het geval is, zal er vaak een eengezinswoning weer vrijkomen voor jongeren die daar een gezin kunnen starten. Een win-win situatie.

Ouderen moeten ook vaker en beter met elkaar samen kunnen wonen. In hofjes of in een gemeenschappelijk huis met een conciërge. Het mooiste zou zijn als er gefaciliteerd wordt dat jongeren en ouderen door elkaar heen kunnen wonen indien daar behoefte aan is. Dat is de zogeheten alternatieve woonvorm. Jongeren kunnen dan makkelijker als mantelzorger optreden voor ouderen. En ouderen kunnen makkelijker oppassen op de kinderen.

Gezondheidszorg: ouderdom komt met gebreken zegt men altijd. Naarmate een persoon ouder wordt zullen meer ouderdom gerelateerde ziektes en kwalen voorkomen. Dit brengt voor ouderen vaak meer kosten met zich mee terwijl men minder inkomen heeft door pensioen of AOW dan vroeger. OPRECHT vindt dat de eigen bijdrage, met name voor kwetsbare doelgroepen, drastisch moet worden verlaagd.

Pensioen en AOW: ‘’Je hebt je hele leven hard gewerkt en dan wil je van je welverdiende rust genieten’’, is iets dat we vaak van gepensioneerden horen. In de pensioenpotten van alle pensioenfondsen zit inmiddels een goede 1600 miljard euro. Er wordt al meer dan 10 jaar niet geïndexeerd. Dat heeft de koopkracht van gepensioneerden al met 15 tot 20 procent verlaagd. Vreemde situatie als je je bedenkt dat de pensioenverplichtingen elk jaar ongeveer € 27 miljard zijn, er elk jaar € 30 miljard aan premie binnen komt en dat het rendement op het pensioenvermogen dat uitstaat ongeveer € 90 miljard is. Dat betekent dus dat zelfs als niemand meer premie zou betalen er nog steeds pensioen uitgekeerd zou kunnen worden. De rekenrente van 2% is dan ook een onterechte maatregel en eigenlijk witte boorden criminaliteit. Er wordt geld achtergehouden dat van iedereen is die premie heeft betaald.

Successierechten: OPRECHT vindt het onjuist dat bij het overlijden van mensen een deel moet worden ingeleverd bij de overheid terwijl het dan eigenlijk toekomt aan je echtgenote, kinderen of andere familieleden. Weliswaar is er een gedeelte belastingvrij maar het voelt voor de burgers als onrechtvaardig. Er ís immers al belasting over betaald toen het 'gekregen inkomen' was. OPRECHT is van mening dat een legaat aan een nabestaande belastingvrij dient te zijn.

Visie over vergrijzing: die is er nu niet. Rutte houdt niet van visies zei hij eens. De partij 50Plus pleitte daar juist wél voor en daar gaan wij in mee. Er wordt te weinig over nagedacht hoe Nederland er in 2050-2070 uit zal zien. Wat is bijvoorbeeld de plaats en rol van de ouderen dan. Allemaal vragen waar OPRECHT over wil nadenken.