DONATEURWORD LID
#

Welvaart en welzijn

De begrippen Volksgezondheid, Welzijn & Sport zijn niet voor niets in één Ministerie ondergebracht. Er zit een causaal verband tussen voor jong en oud, alleen wordt met dit verband door het huidige kabinet niets gedaan. Het Corona-virus met haar vele varianten zal ons nog jaren blijven teisteren. Hoe lang gaan we als mens, maar ook financieel economisch deze maatregelen volhouden?

Op dit moment worden we als samenleving in de greep gehouden door de kabinetsmaatregelen om zoveel mogelijk de verspreiding tegen te gaan van de verschillende Corona-virussen. Probleem hiervan is wat OPRECHT betreft de uitzichtloosheid, het niet krijgen van een perspectief.

OPRECHT biedt wél een snelle exit-strategie. Ons doel is de hele samenleving en economie op korte termijn weer op gang te brengen. Dit kan door te luisteren naar de verschillende geluiden uit de zorg. De zorgverlening is de afgelopen jaren flink uitgekleed en dát moet zo snel mogelijk verholpen worden. Oud-verpleegkundigen, die opgeroepen zijn om mee te helpen, zoveel mogelijk aannemen en weer bijscholen, want er wordt al jaren in de ziekenhuizen geklaagd dat er ‘te weinig handen aan het bed beschikbaar zijn, maar aan bedden geen gebrek’. Gesloten ziekenhuizen snel heropenen en de IC-capaciteit uitbreiden is een speerpunt van OPRECHT, zodat deze instellingen berekend zijn op onze vergrijzende bevolking.

Gedwongen vaccinatie zijn wij geen voorstander van; de Grondwet is ons heilig. Maar het vaccineren van een benoemde risicogroep van mannelijke 55-plussers met onderliggende ziekten, die op dit moment 72% van de IC-capaciteit bezetten, kan snel in gang worden gezet, waardoor de COVID-IC’s lucht krijgen. Onze Defensie is het aangewezen apparaat om dit logistieke vaccinatieprogramma snel en deskundig uit te voeren.

Door de coronacrisis is wel gebleken dat we op het gebied van medicijnen en ondersteunende middelen toch te veel van het buitenland afhankelijk zijn geworden. OPRECHT vindt dat die afhankelijkheid minder moet worden. Nederland moet samen met andere landen in Europa samenwerken en zorgen dat de medische industrie ook hier behouden en op peil blijft en niet volledig naar landen zoals China verhuist. Daar zal Europees geld voor beschikbaar moeten worden gesteld.

De ouderenzorg is onder de voorgaande kabinetten uitgekleed. Huisvesting en ouderenzorg onder één dak, zoals vroeger de bejaardentehuizen, is wegbezuinigd. Ouderen worden gedwongen langer zelfstandig te blijven wonen. Echter, als ouderdom komt met gebreken of het wegvallen van een partner, dan is het fijn als er voorzieningen zijn waar sociale contacten kunnen worden opgebouwd met gelijkgestemden en inpandige zorg aanwezig is. Op dit moment is deze keuze er amper en kan alleen gekozen voor kleine aanleunwoningen of dure particuliere huisvesting. OPRECHT wil dat bejaardentehuizen met inpandige faciliteiten terugkomen, zodat eenieder op een prettige en comfortabele manier kan genieten van zijn of haar oude dag. OPRECHT staat voor een differentiatie in woongemeenschappen: jong en oud door elkaar heen laten wonen. Voor ouderen levensbestendige woningen bouwen en jonge gezinnen een gezinswoning, waardoor er een leefgemeenschap ontstaat die een sociale cohesie kan vormen. De ouderen vormen de sociale controle in de wijk en de jongeren zorgen voor verjonging van de wijk.

Om het welzijn van de mens te bevorderen dienen sociale contacten te kunnen worden aangegaan. Daarom wil OPRECHT per direct de horeca, kunst- en cultuursector en winkels openen. Met als voorwaarde dat er gewerkt gaat worden met tijdsloten, beperkt aantal gasten c.q. klanten. Bijkomend economisch voordeel is dat onze producenten, boeren en vissers, hun producten voor een normale prijs kunnen afzetten. Tevens kunnen de festivals doorgang vinden, omdat deze in de buitenlucht plaatsvinden, doorgaans bezocht worden door jongeren die niet of nauwelijks klachten ondervinden en met een beperkt aantal bezoekers. Om een break-even te kunnen draaien kan financiële steun tot de mogelijkheden behoren. Voor cafés en festivals kan gewerkt worden met het afnemen van een bloedtest thuis 72 uur voorafgaande aan de activiteit, net zoals voor het vliegverkeer wordt vereist.

Sport is bij het gezond houden van de mens een belangrijke pijler. Bewegen we wel 10.000 stappen per dag? Hoe voorkomen we diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht, zodat we minder vatbaar zijn voor Corona? OPRECHT wil de sportscholen openen, mét inchecktijden en beperkt aantal sporters. Ook de buitensporten kunnen gewoon worden beoefend, omdat deze in de buitenlucht plaatsvinden. Beweging, voeding, gezond voedsel zijn zaken waar wij ons OPRECHT voor willen inzetten.

De kwaliteit van zorg is in Nederland hoog. We hebben uitstekend opgeleide professionals en een goede infrastructuur, waardoor de zorg zich dicht bij de burgers bevindt. Dit staat echter wel onder druk. Er worden onnodig ziekenhuizen gesloten, of afgeschaald naar alleen Spoed Eisende Hulp afdelingen. OPRECHT vindt dit niet juist.

Het systeem van solidaire premies is goed; je betaalt voor een basis ook al maak je er geen gebruik van. Op deze manier is de zorg voor de meeste mensen nu nog net betaalbaar. Echter, de premie van de basisverzekering wordt elk jaar hoger. Dat is OPRECHT een doorn in het oog. Bij veel burgers staat het water inmiddels aan de lippen door allerlei schulden en lasten, werkeloosheid, energiearmoede en andere uitgaven die steeds maar weer hoger worden, zodanig, dat zij geld tekortkomen voor hun ziektekosten.

Er zal dus naar een ander stelsel moeten worden gezocht dat wél voor iedereen betaalbaar is. Misschien moeten burgers meer kunnen kiezen wat zij wel en niet in hun basisverzekering willen opnemen. Elke maand meer dan € 100,- betalen terwijl je geen gebruik maakt van die zorg vinden veel mensen geen eerlijk systeem.

OPRECHT is van mening dat het eigen risico verlaagd moet worden. Het hoeft niet geheel te verdwijnen omdat er wel een drempel mag zijn voordat men naar de dokter gaat. Maar het moet ook geen onneembare barrière zijn.

Wij willen daarom een aanpassing van het zorgstelsel, waarbij de macht van de verzekeraars fors minder wordt en de regie weer bij arts en patiënt komt te liggen. Dat houdt per definitie ook vrije artsenkeuze in.