DONATEURWORD LID
#

ZZP

Nederland ontwikkelt zich meer en meer als een dynamische kenniseconomie. Dit betekent dat ZZP-ers steeds belangrijker zullen worden voor de toekomst van onze economie, omdat ZZP-ers bedrijven in staat stellen om heel gericht specialistische kennis en kunde in huis te halen. Het is daarom onbegrijpelijk dat Rutte met Asscher’s WWZ het leven voor ZZP-ers zo ernstig heeft bemoeilijkt.

De Wet WWZ is doortrokken van wantrouwen jegens de arbeidsrelatie tussen ZZP-ers en hun opdrachtgevers (want de overheid zou eens belasting mislopen!), en dreigt met fikse boetes en sancties. Deze wet heeft opdrachtgevers daarom massaal afgeschrokken om met ZZP-ers in zee te gaan. Inmiddels zitten veel ZZP-ers zonder werk en wordt onze kenniseconomie ernstig beschadigd. Deze wet dient daarom zo snel mogelijk te worden afgeschaft.

De overheid moet met de tijd meegaan en begrijpen dat de arbeidsmarkt van de toekomst alleen maar flexibeler en dynamischer zal worden. ZZP-ers dienen dus gesteund te worden in plaats van gedwarsboomd, zodat zij zich vol vertrouwen kunnen richten op hun vaardigheden en zakelijke relaties, en niet op hun administratieve relatie met de overheid en haar belastingdienst.

OPRECHT wil het ondernemersklimaat voor ZZP-ers verder verbeteren door paal en perk te stellen aan oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Onder de vlag van de EU worden vanuit Oost-Europa veel arbeidskrachten naar Nederland gehaald om hier goedkope arbeid te verrichten. Daar is niks mis mee, maar dan wél tegen exact dezelfde voorwaarden, condities en tarieven die voor Nederlandse arbeidskrachten gelden.

Een andere verbetering voor ZZP-ers betreft de aanpak van malafide bedrijven en ‘grijze’ contracten. Het ondernemersklimaat heeft ernstig te lijden van het eindeloze gesjoemel met BV-tjes en rechters zijn bovenmatig veel tijd kwijt aan zakelijke geschillen over onduidelijke contracten.

OPRECHT ziet hierin een belangrijke taak weggelegd voor de Kamer van Koophandel. De KvK is op dit moment een ingeslapen instituut waar ondernemers hun jaarrekeningen dienen te deponeren, contributie aan moeten betalen en dure uittreksels kunnen aanvragen. De KvK dient haar informatie voortaan gratis aan te bieden, en bedrijven te voorzien van een betrouwbaarheidsscore. Daarnaast dient de KvK een belangrijke rol te spelen in de totstandkoming en toetsing van degelijke zakelijke contracten.

OPRECHT pleit voor:

1. Onmiddellijke afschaffing van de wet WWZ (en geen terugkeer naar de VAR).

2. Eenvoudig en transparant regime voor ZZP-ers zonder risico op boetes en naheffingen.

3. Vereenvoudigen fiscale regelgeving ZZP-ers door een belastingvrije voet van € 20.000

4. ZZP-ers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen.

5. Optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland